Styrelse mener habiliteten er ok: Bevilgede offentlig støtte til projekt, han var formand for

Ledelse

28/4/17 7:20

Nick Allentoft

Habilitet: Som medlem af bestyrelsen godkendte han en ansøgning på 1,5 millioner kroner – som han selv havde underskrevet som formand for organisationen bag ansøgningen. Det skriver Information.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen frikender nu formanden for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen, i en sag, hvor han har været beskyldt for inhabilitet. Det undrer professor ved Københavns Universitet Carsten Henrichsen, der er overrasket over afgørelsen.

»Det er en noget ejendommelig afgørelse, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er nået frem til her,« skriver han i en mail til Information.

Hans kollega Michael Gøtze, der også er professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, er enig. Han siger til Information, at styrelsens vurdering i sagen »ikke har stor juridisk troværdighed«.

Sagen handler om, hvorvidt Flemming Fuglede Jørgensen var inhabil, da han i 2014 sad med ved bordet i den såkaldte Promilleafgiftsfond for landbrug. Som medlem af bestyrelsen godkendte han en ansøgning på 1,5 millioner kroner – en ansøgning, som Fuglede vel at mærke selv havde underskrevet i kraft af sin anden rolle som formand for organisationen Bæredygtigt Landbrug, der stod bag ansøgningen.

Information beskrev tilbage i september Fugledes dobbeltrolle, hvor han altså skrev ansøgningen med den ene hånd og har været med til at godkende den med den anden, hvilket eksperter dengang kaldte »uacceptabelt« og »meget uheldigt«.

Nu har Landbrugs- og Fiskeristyrelsen vurderet sagen, og styrelsens konklusion er, at Flemming Fuglede Jørgensen ikke var inhabil.

»Det skyldes, at der ikke har været risiko for, at bestyrelsesmedlemmets tilknytning til Bæredygtigt Landbrug har påvirket medlemmets opgavevaretagelse,« skriver styrelsen i sin udtalelse.

Styrelsen har tidligere fået kritik for dens tolkning af inhabilitet. Som i 2015, hvor Rigsrevisionen kaldte styrelsens tolkning af, hvornår et bestyrelsesmedlem er inhabilt, for »meget snæver, usædvanlig og problematisk«.

Som Information tidligere har beskrevet, har det været hverdag i fondene, at bestyrelsesmedlemmer har siddet med ved bordet, når ansøgninger fra deres egne organisationer er blevet behandlet.

Styrelsen har netop ændret sin vejledning om habilitet, fordi den gamle vejledning er blevet kritiseret af statsrevisorerne for ikke at være i overensstemmelse med forvaltningsloven. Derfor kan styrelsen »selvsagt ikke«, med henvisning til den tidligere vejledning, frikende fonden for ikke at have erklæret Fuglede inhabil, skriver forvaltningsretsprofessor Carsten Henrichsen til Information.

»I denne situation ville forvaltningslovens habilitetsregler klart tilsige, at fondsmedlemmet var inhabilt, og det gør ingen forskel for vurderingen af habilitetsspørgsmålet, at en vejledning fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen – uretmæssigt – er gået ud fra det modsatte.«

Henrichsens kollega Michael Gøtze understreger, at det ikke er afgørende for spørgsmålet om inhabilitet, om en person har opfattet sig selv som habil og upartisk, eller om inhabiliteten rent faktisk har været til fordel for Bæredygtigt Landbrug.

»Det handler om, at man set udefra skal have tillid til, at ansøgninger behandles objektivt,« vurderer han.

Enhedschef i Landbrugs- og Fiskeristyrelsens juridiske afdeling Lars Kolze skriver i en mail til Information, at der er tale om en »juridisk vanskelig sag, hvor der er argumenter, der taler både for og imod inhabilitet«.

Hele historien hos Information

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce