I 2009 tog Albertslund Kommune initiativ til Gate 21. Det har bl.a. ført til DOLL, hvor kommuner og regioner i samarbejde med virksomheder og forskere udvikler nye og mere miljøvenlige belysningsløsninger, skriver Stina Vrang Elias og Bente Sorgenfrey og efterlyser flere af den slags gode eksempler.

Styrk innovationskulturen i kommunerne

Velfærd

17/08/2015 16:27

Nick Allentoft

Hvis kommunernes årlige indkøb på 85 mia. kr. og de omkring 500.000 medarbejdere skal veksles til nye og mere effektive løsninger på fremtidens udfordringer, så skal kommunerne blive endnu bedre til at samarbejde med virksomheder og forskningsverdenen.
Hvis kommunerne skal lykkes med at accelerere den grønne omstilling og levere bedre velfærd, så kommer vi ikke uden om, at der skal udvikles nye og mere innovative løsninger. Det kan kommunerne ikke gøre alene. Her er der brug for at trække på førende viden fra forskningen og de mest innovative virksomheder gennem Offentlig-Privat Innovationssamarbejder (OPI).

Læs mere om OPI

Følg vores store tema med fokus på offentlig-privat-innovationssamarbejde, OPI. Klik her.

Flere kommuner er for længst i gang, men der er brug for, at vi bliver endnu mere ambitiøse. Der er nemlig et kæmpe potentiale i et bedre samarbejde, fordi der i det offentlige, i det private og på videninstitutionerne er masser af dygtige ildsjæle, som brænder for at finde bedre løsningerne til gavn for bl.a. klimaet og borgerne. Men de nye løsninger kommer ikke af sig selv. 

En ny analyse fra Tænketanken DEA peger på, at hvis innovationspartnerskaber mellem kommuner, forskere og virksomheder skal lykkes, så kræver det langsigtede politiske målsætninger. Ellers får man ikke skabt den nødvendige innovationskultur i kommunerne. 

Flere kommuner har som nævnt allerede sat innovation på dagsordenen. I 2009 tog Albertslund Kommune initiativ til Gate 21. Målet er at udvikle og udbrede energi- og ressourceeffektive løsninger, som både understøtter den kommunale klimaindsats og fremmer grøn vækst. Det har bl.a. ført til DOLL, hvor kommuner og regioner i samarbejde med virksomheder og forskere udvikler nye og mere miljøvenlige belysningsløsninger. 

De mange projekter i Gate 21 tager udgangspunkt i kommunen som ejer og dermed dagsordenssætter af konkrete problemer på klima- og energiområdet. Og det er lykkes med tydelige målsætninger om at skabe grøn omstilling, men i høj grad også at det skal ske ved at arbejde sammen med virksomheder og forskere.

Langsigtede politiske målsætninger om innovationssamarbejde er med til at skabe tydelige mål for både organisation og medarbejderne. Ifølge DEA`s analyse er tid en vigtig faktor for udviklingen af en god innovationskultur, hvor medarbejderne har reel mulighed for at opdyrke og søge samarbejdspartnere uden for de kommunale mure, når der skal findes nye og effektive løsninger. Og hvor der skabes processer, hvor ideer og kompetencer løbende bliver bragt i spil på tværs af forvaltning, virksomheder og videninstitutioner.   En styrket innovations- og samarbejdskultur er altså nøglen til at styrke innovationskraften i Danmark. Til gavn for både klimaet og borgerne.  

Mest Læste

Annonce