Christine Dal (V)  Foto: Region H
Christine Dal (V) Foto: Region H

Sundhedsplatform: Medicinfejl skaber politisk splittelse

Sundhed

06/12/18 9:57

Nick Allentoft

Politikere i Region Hovedstaden uenige om, hvor langt tilbage medicinfejl skal undersøges.

Lizzi Collin fra Albertslund bladrer igennem sine papirer med oversigt over sin medicin fra 2017. Med en grøn overstregningstusch har hun markeret sin hjertemedicin og med blå kuglepen har hun lavet en rettelse i antallet af tabletter, hun skal tage.

Der er nemlig noget i oversigten, der ikke stemmer.

69-årige Lizzi Collin har i længere tid taget hjertemedicin, men efter en indlæggelse mod forstoppelse i august 2017 på Hvidovre Hospital, fandt hun ud af, at der var noget helt galt.

- Jeg var inde og kigge på medicinkortet og kunne se, at de havde ændret min hjertemedicin til dobbeltdosis, fortæller Lizzi Collin til DR P4 København.

Debatten om Sundhedsplatformen

Følg debatten om Sundhedsplatformen på denne tema-side.

Da Lizzi Collin opdagede fejlen, tog hun kontakt til hospitalet, men sundhedspersonalet kunne ikke gøre hende klogere på, hvorfor der var udskrevet for høje doser medicin til hende.

- Jeg fik et nydeligt svar tilbage: Det kunne man ikke rigtig forklare, siger Lizzi Collin til DR P4 København.

Siden har det vist sig, at flere tusinde patienter i Region Hovedstaden og Sjælland, har fået doseret forkerte mængder medicin på grund af en fejl i det udskældte it-system Sundhedsplatformen. Lizzi Collin mener, hun har krav på at vide, om det også var den it-fejl, der førte til fejldoseringen af hendes medicin. Men svaret blafrer i vinden.

For selvom it-fejlen har eksisteret siden Sundhedsplatformen blev indført i Region Hovedstaden for to et halvt år siden, så afviser et flertal i regionsrådet at undersøge patienter, som ligger mere end et halvt år tilbage.

Det viser en rundringning, som DR P4 København har foretaget til medlemmer af regionsrådet.

Dermed kan Lizzi Collin ikke få vished for, om hun er omfattet af fejlen, og de af hendes medpatienter, der er kommet til at tage forkerte mængder medicin, kan ikke få at vide, om fejlmedicineringen har haft konsekvenser for deres helbred.

Og det vækker vrede hos Lizzi Collin:

- Der kan jo gå mange rundt, som har fået behandling lige så tidligt som mig, der har fået noget medicin, som de ikke skulle have. Hvad med dem? Lyder hendes retoriske spørgsmål.

Christina Dal Thrane, som sidder i regionsrådet for Venstre, deler Lizzi Collins bekymring.

- Der er slet ikke skyggen af tvivl om, at vi skal gå helt tilbage, til da vi begyndte med Sundhedsplatformen, for at sikre, at der ikke er sket gravende fejl på området, siger Christine Dal Thrane, som også er medlem af Sundhedsudvalget til DR P4 København.

- Der skal ikke sidde nogen patienter rundt om i regionen, som lige pludselig finder ud af, at de gennem lang tid har gået og taget en dobbelt dosis, så vi skal naturligvis helt tilbage til starten, siger hun til DR P4 Købenavn.

De røde partier, som har flertal i regionsrådet, afviser at gå længere tilbage end et halvt år.

- Der har jo været faglige eksperter i vores akutte patientsikkerhedsteam, som har siddet og vurderet alle sagerne et halvt år tilbage, og de har ikke fået grundlag for at gå længere tilbage, så det bakker vi op om, siger Lars Gaardhøj, som er gruppeformand for Socialdemokratiet i Region Hovedstaden til DR P4 København.

Lizzi Collins hjertemedicin hedder Isoptin Retard, og det er medicin, som typisk bruges til patienter med for hurtig hjerterytme, fortæller Gunnar Gislason, der er forskningschef i Hjerteforeningen og professor i hjertesygdomme ved Københavns Universitet.

Hvis Lizzi Collin havde taget for meget af medicin, så kunne det give alvorlige bivirkninger, siger han.

- Hun ville kunne få en langsom hjerterytme. Der kunne komme pauser i hjerterytmen, blodtrykket falder, og man kan risikere at få så langsom hjerterytme, at man besvimer, siger Gunnar Gislason til DR P4 København.

- Hos nogle personer, som er meget følsomme over for medicin, så kunne en enkelt tablet mere have givet alvorlige symptomer, siger Gunnar Gislason og fortsætter:

- Hvis man får påvirket hjerterytmen, så kan det i yderste konsekvens være livsfarligt, siger han til DR P4 København.

Heldigvis vidste Lizzi Collin, hvilken dosis hun skulle have, så hun tog aldrig det, der stod på pilleglasset og medicinlisten.

Alligevel vil hun gerne vide, hvad der har forårsaget fejlen, ligesom hun mener, at alle de andre patienter har ret til at få vished.

Og Lizzi Collin forstår ikke, hvorfor det politiske flertal i Region Hovedstaden ikke ønsker det samme.

- Jeg synes ikke, de har behandlet det her seriøst, siger hun til DR P4 København.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) har ikke ønsket at stille op til interview med DR P4 København, men siger i et skriftligt svar, at hun gerne tager debatten, når det bliver taget op i regionsrådet, men at hun som udgangspunkt mener, "at beslutningen om, hvor lang tid tilbage regionen skal undersøge receptfejl bør bero på den sundhedsfaglige vurdering, som det akutte patientsikkerhedsteam har lavet."

dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/hjertesyge-lizzi-kan-ikke-faa-vished-politikere-vil-kun

Annonce