Svindel-sag ryster kommune: Tre ansatte fyret

Ledelse

22/11/2016 13:13

Nick Allentoft

Bedragerierne er sket, når de to virksomheder - hvoraf den ene er lokal - er blevet hyret til at udføre mindre vedligeholdelsesopgaver på kommunale bygninger, skriver Helsingør Dagblad, der i dag afslører sagen.

En trafik med sminkede leverandør-regninger for mere arbejde, end der reelt blev udført, og penge under bordet tilbage til den kommunale medarbejder er blevet afsløret i Helsingør Kommune. Det skriver Helsingør Dagblad.

Mistanke om, at tre medarbejdere i Helsingør Kommune har modtaget returkommission, har ført til, at de alle tre er blevet afskediget. Samtidig har Helsingør Kommune meldt to leverandører til politiet for bedrageri. Den alvorlige sag har chokeret kommunens direktion, som mandag aften orienterede Helsingør Byråd om forløbet.

- Vi har i det seneste halve år opdaget en række forhold, som har givet anledning til mistanke om bedrageri og returkommission. Politiet er i gang med at efterforske sagerne og sigter mod at afgøre omfanget. Det kan vi ikke selv vurdere på nuværende tidspunkt, siger kommunaldirektør Stine Johansen til Helsingør Dagblad.

LÆS MERE OM BESTIKKELSESSAGER HER

Bedragerierne er sket, når de to virksomheder - hvoraf den ene er lokal - er blevet hyret til at udføre mindre vedligeholdelsesopgaver på kommunale bygninger.

Ifølge kommunens opfattelse har virksomhederne aftalt med de tre kommunale medarbejdere, at opgaverne blev over-faktureret. Mistanken går på, at virksomhederne med vilje afleverede for høje regninger, og at de kommunale medarbejdere godkendte regningerne og sendte dem videre til betaling, og senere modtog medarbejdere penge eller anden returkommission for den tjeneste.

- Virksomhederne har skrevet ekstra timer på simpelthen. Medarbejderne i kommunen har godkendt det. Det her har været helt bevidst, og det har været systematisk, siger Michael Christensen, chef for kommunens center for økonomi og ejendomme.

En af de tre medarbejdere har ifølge kommunen indrømmet at have været en del af en sådan trafik med falske regninger og returkommission og er meldt til politiet. 

Vedkommende arbejdede angiveligt ulovligt sammen med det ene politianmeldte firma. De to andre kommunale medarbejdere som har stået for kontakt og faktura-godkendelse i forbindelse med det andet politianmeldte firma, har efter Helsingør Dagblads oplysninger afvist over for Helsingør Kommune at have begået noget ulovligt og er på nuværende tidspunkt ikke politianmeldt. 

De tre afskedigede er i øvrigt medarbejdere, som har været ansat i Helsingør Kommune igennem længere tid - den nyeste i jobbethar været ansat i over fem år.

Det kunne være oplagt at tro, at de pågældende virksomheder og alle tre kommunale medarbejdere er mistænkt for at have arbejdet om de påståede svindlerier. Det er dog ikke tilfældet.
Kommunen har ikke kendskab til, at der har været forbindelse mellem den ene medarbejder og de to andre ansatte eller på tværs mellem de to politianmeldte virksomheder. Og de tre medarbejdere har ikke siddet på samme kontor eller lignende.

Bedrageriafdelingen i Nordsjællands Politi har for nylig modtaget en stor bunke fakturaer, som har forbindelse til kommunens overordnede mistanke om bedrageri og returkommission. Efterforskningen vil senere vise, om politiet går videre med sagerne og rejser tiltale mod de implicerede.

Under udbudsgrænsen

Omfanget af bedragerierne, det samlede beløb, som bedragerierne kan have kostet kommunekassen, og den returkommission, der kan være modtaget, ønsker kommunen ikke nuværende tidspunkt at gætte på. Det vil man lade politiet om at vurdere.

- Det drejer sig om små bygningsvedligeholdsprojekter, som er et område, hvor der er usandsynligt mange bilag. Men ved en stikprøve-kontrol fangede vi noget, som så underligt ud, forklarer centerchef Michael Christensen.

Herefter gik kommunen i gang med en tilbundsgående undersøgelse af sager om bygningsvedligehold hos de pågældende medarbejdere og af bilagene fra virksomheder. Det bestyrkede mistanken.

- Der har for eksempel været mange bilag, som har ligget lige under de 50.000 kroner, som er beløbsgrænsen for udbud, fortæller centerchefen.

I kommunens optik er det ikke noget tilfælde, at mange opgaver strøg ind under 50.000 kroners-grænsen. Disse mindre opgaver kan siges at flyve mere under radaren og være kontrollerede end, når opgaverne skal i udbud.

Selv om kommunen er på vej med nye kontrol-initiativer, vil det aldrig kunne lade sig gøre helt at kunne undgå risikoen for svindel, mener kommunaldirektøren.

- Jeg er dybt rystet over sagen og over, at der har været medarbejdere i Helsingør Kommune, hvis moralske kompas har været så meget ude af kurs, som tilfældet er her. Vi prøver at gøre alt, hvad vi kan, for at undgå situationer som denne og minimere muligheden for at udføre bedrageri, men man kan simpelthen ikke garantere sig mod mennesker, der bevidst går efter at bryde loven, siger Stine Johansen.

Helsingør Byråds økonomiudvalg er blevet holdt løbende orienteret om de tre fortrolige personalesager. Mandag aften blev Helsingør Byråd også informeret.
I forbindelse med optrevlingen af det politianmeldte bedrageri er det arbejde og de fakturaer, andre af kommunens medarbejdere i samme afdelinger som de tre fyrede, har udført og godkendt, blevet kontrolleret. Direktionen vurderer dog ikke, at der er mere at komme efter.

- Vi er stadig i gang med vores egne kontroller. Men der er ikke noget lige nu, der tyder på, at der er mere end det, som vi har afleveret til politiet. Vi har sagt til samtlige medarbejdere på området, at alle ville blive undersøgt. Og resten er nu clearet, der er ikke flere under mistanke, siger Michael Christensen.

Kommunen arbejder fremadrettet på flere forskellige tiltag, der vil mindske risikoen for lignende sager. Det sker i samarbejde med kommunens eksterne revision.

 

Mest Læste

Annonce