Sygeplejersker tjekker hinandens fejl på plejehjem

Velfærd

22/5/18 10:31

Freja Eriksen

Både sygeplejersker og Ældre Sagen er positive over for særlige kontrolbesøg i Frederikshavn Kommune.

I Frederikshavn Kommune sker det ikke sjældent, at en sygeplejerske fra et plejehjem kommer på besøg et andet for at sikre, at opgaverne løses som de skal.

Indtil 2016 havde embedslægen til opgave at komme på rutinemæssige tilsynsbesøg på plejehjemmene, men den ordning er siden blevet afløst af en mere fleksibel af slagsen, hvor Patientstyrelsen i stedet koncentrerer kræfterne om de områder i sundhedssystemet, hvor der vurderes at være størst risiko.

Netop i Frederikshavn har man dog valgt at fortsætte med de faste kontrolbesøg på plejecentrene og lader nu sygeplejerskerne tjekke hinanden for at undgå fejl i behandlingen.

Og det er ikke så rigidt, som det måske umiddelbart kan lyde.

- Vi føler slet ikke, vi kontrollerer hinanden, men at vi sikrer fagligheden og gør hinanden bedre, fortæller sygeplejerske i Ældreplejen i kommunen Jette Vinther til DR Nordjylland. 

Prøv DenOffentlige 2

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

 

Hun ser ordningen som et positivt lokalt tiltag, fordi man dels holder fast i de jævnlige besøg, men også fordi inspektionen nu løses mellem sygeplejerskerne og ikke af en læge.

Hvor det førhen kunne føles som en eksamen, når embedslægen kom på besøg, føles det i dag i højere grad som en hjælp, når en kollega kigger forbi, forklarer Jette Vinther.

- Vi tager på besøg hos hinanden efter aftale og hjælper hinanden med at sikre, at medicinhåndteringen og dokumentationen er i orden, siger hun.

Også hos Ældre Sagen er man glade for initiativet, som de ikke er bekendt med fra nogen andre kommuner i landet.

- Mennesker på plejehjem har nogle komplekse sygdomsbilleder og et højt medicinforbrug, og det kan være en travl hverdag, hvor der sagtens kan ske fejl. Det er enormt vigtigt, at der er styr på medicin, og at der bliver noteret de rigtige ting i journalerne. Så det, at der sker jævnlige tjek, betyder i den grad noget for beboernes sundhed og deres sikkerhed og tryghed, siger seniorkonsulent i organisationen, Anne Wilroth.

Fra august 2017 til januar 2018 er der på hvert af de kommunale plejehjem i Frederikshavn Kommune blevet foretaget en til tre stikprøver, hvor en sygeplejerske fra et naboplejecenter er kommet på besøg.

Her er der fundet en række mindre fejl som eksempelvis opbevaring af medicin, som er for gammelt, men som ikke har været i brug, eller steder, hvor det er ikke dokumenteret, at patienter er blevet oplyst om svar på blodprøver.

Ingen af fejlene vurderes af kommunen at have været til fare for patientsikkerheden, men alligevel er det godt givet ud at bruge penge, tid og ressourcer på besøgene, mener formand for socialudvalget i Frederikshavn Kommune Ole Rørbæk (S).

- Selvfølgelig kræver det nogle ressourcer. Men det kan kun være til gode for borgerne, hvis man finder nogle uhensigtsmæssigheder og fejl, siger han.

Derudover giver besøgene lejlighed til, at sygeplejerskerne kan dele knowhow med hinanden på tværs af de forskellige plejecentre.

- Man lærer jo også af hinanden, når man kommer rundt, og det har de været glade ved. Det er det, vi hører, lyder det fra Ole Rørbæk.

Heller ikke KL, Kommunernes Landsforening, kender til andre kommuner, der har lavet deres egen tilsynsordning.

Læs historien på DR.dk

Annonce