Foto: Jens Astrup
Foto: Jens Astrup

Tommy Ahlers viderefører dannelses-agenda

Uddannelse

27/6/18 7:33

Freja Eriksen

Et nyt universitetsfag, ”akademia”, skal styrke studerendes nysgerrighed og evne til at tænke kritisk. Glædeligt, at det ikke er højpandet, lyder det fra forskningsminister Tommy Ahlers (V)

Hvis det står til uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V), får de danske universiteter i løbet af nogle år et nyt filosofikum-fag, der skal styrke de studerendes akademiske nysgerrighed og metoder, men som ikke er et ”højpandet” filosofiforløb. Derfor bakker han i store træk op om de forslag til et nyt filosofikum, som en ministeriel inspirationsgruppe offentliggør i dag. Også forslaget om, at det nye fag ikke skal hedde filosofikum, men ”akademia”, skriver Kristeligt Dagblad.

”Navnet sender et signal. Hvis du spørger en studerende: ’Har du lyst til at komme på filosofikum?’, tror jeg ikke, der er mange som melder sig. Men det tror jeg, der er, hvis du spørger: ’Vil du lære at studere og lære om din rolle i samfundet?’,” siger Tommy Ahlers, som også håber, at det kommende filosofikum vil kunne reducere stress blandt studerende. 

Ahlers går i Pinds fodspor
Tommy Ahlers overtog filosofikum-projektet fra sin forgænger, Søren Pind (V), som havde det som en meget personlig mærkesag. Ahlers indrømmer, at han først havde svært ved at se formålet, men efter at have læst rapporten fra inspirationsgruppen erklærer han, at han meget gerne vil være den minister, der fører Pinds vision ud i livet.
Ifølge inspirationsgruppens formand, prorektor Berit Eika fra Aarhus Universitet, er intentionen at skærpe noget, der allerede findes som universiteternes dna, nemlig grundlæggende akademisk dannelse – herunder viden om videnskabelighed, evne til at være nysgerrig, tænke kritisk og udvise faglig dømmekraft.

Teknologiforståelse er moderne dannelse
”På mange måder har vi forsøgt at opdatere det, som vi håber i forvejen er fundamentet for universitetsfag, nemlig evnen til grundlæggende at sætte spørgsmålstegn ved verden,” siger Berit Eika, som tilføjer, at gruppen blandt andet trækker på erfaringer fra den undervisning i ”fagets videnskabsteori”, som blev indført på universiteterne i 2004. Men gruppen foreslår et bredere forløb, som for eksempel også rummer teknologiforståelse, og som angives til 15 ECTS-point på den internationale skala for uddannelsesmoduler.

Annonce