Undersøgelse: Kommuner ser stort på lov om arbejdsmiljø

Ledelse

07/9/17 10:33

Nick Allentoft

Arbejdsgivere skal for at følge loven tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter et kursus. Men kun hver anden i det offentlige får det lovpligtige tilbud, viser ny undersøgelse. KL afviser problemer, mens FTF-formand kalder det uacceptabelt svigt.

Arbejdsgivere skal - for at følge lovgivningen - tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter løbende efteruddannelse, så de bedre kan bekæmpe for eksempel stress og andre farlige forhold. Men en ny undersøgelse viser, at arbejdsgiverne i kommuner, regioner og stat i vid omfang ikke lever op til lovgivningen.

Det fremgår af en undersøgelse, som hovedorganisationen FTF har gennemført blandt næsten 4.000 arbejdsmiljørepræsentanter i 16 af de største medlemsforbund i organisationen. Det skriver Ugebrevet A4.

Kun 54 procent af sikkerheds-folkene i undersøgelsen har fået tibudt to-dages supplerende efteruddannelse det første år, efter de blev valgt som arbejdsmiljørepræsentanter. Ifølge lovgivning fra 2010 har arbejdsgivere ellers pligt til at tilbyde sådan et kursus.

Bente Sorgenfrey, formand for FTF, finder det helt uacceptabelt, at så mange af arbejdsmiljøets forkæmpere ikke får tilbudt lovpligtig uddannelse. Hun mener, det er udtryk for, at arbejdsgiverne svigter indsatsen for et bedre arbejdsmiljø.

- Hvis arbejdsmiljørepræsentanterne skal kunne yde en indsats, der sikrer et ordentligt arbejdsmiljø, er det afgørende, at de har viden og værktøjer til at forebygge og håndtere arbejdsmiljøproblemer, siger Bente Sorgenfrey til Ugebrevet A4.

FTF har tre forslag, der skal sikre, at arbejdsmiljørepræsentanterne får den efteruddannelse, de har brug for:

De to dages efteruddannelse inden for det første år skal være obligatoriske og dermed gennemføres.

Bøde på 5.000 kroner til arbejdsgivere, der ikke overholder reglerne om uddannelse.

Arbejdstilsynet skal altid kontrollere efteruddannelse af medarbejdere og ledere i arbejdsmiljøorganisationen i forbindelse med tilsynsbesøg.

- Hvis udviklingen ikke lever op til de forventninger, der er til aftaler, bliver man nødt til at være mere skrap både i sin retorik og i forhold til de krav, man stiller til virksomhederne, siger Bente Sorgenfrey.

Langt over halvdelen af de arbejdsmiljørepræsentanter, som har deltaget i FTF-undersøgelsen, er ansat i kommunerne. I Kommunernes Landsforening (KL) genkender chefkonsulent Preben Meier Pedersen imidlertid ikke problemet med manglende tilbud om efteruddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter.

Meldingerne, som KL får fra kommunerne, er, at de giver tilbuddene, og det er han tilfreds med. Når undersøgelsen tegner et andet billede, mener Preben Meier Pedersen, at det kan skyldes forskelle i opfattelsen af, hvad et tilbud er, og hvornår og hvordan det gives.

- Der er ingen formelle krav til formen. Det behøver ikke nødvendigvis at hedde ’kursus’ eller ’efteruddannelse’. Og vi ved, at tilbuddene gives i mange forskellige former, siger Preben Meier Pedersen. 

Hele historien hos Ugebrevet A4

Annonce