Undersøgelse: Skolereform kalder på samarbejde

Ledelse

28/10/2015 12:31

Nick Allentoft

Folkeskolereformen giver pædagogerne en ny og mere fremtrædende rolle. Det er ledelsens opgave at få samarbejdet om børns læring og trivsel til at lykkes mellem lærere og pædagoger, der traditionelt har forskellige faglige tilgange og kulturer. Ny undersøgelse fra Væksthus for Ledelse giver ledelserne inspiration til at styrke samarbejdet.

Opgaven med at understøtte og udvikle læreres og pædagogers samarbejde er ikke ny. Men efter reformen er udfordringen blevet større, fordi de to grupper skal spille endnu tættere sammen til gavn for elevernes motivation, læring og trivsel. Derfor skal den fælles opgave og formålet med samarbejdet stå lysende klart.

I publikationen ”Ledelse af samarbejdet om læring og trivsel i folkeskolen” har Væksthus for Ledelse undersøgt hvilke udfordringer, der ligger i opgaven med reformen – både i forhold til lærernes samarbejde med pædagogerne og i forhold til samarbejdet om ”den åbne skole”. Publikationen giver også anvisninger på hvilke diskussioner og initiativer, der er nødvendige for at hjælpe samarbejdet på gled.

”Ledelsen skal gøre kerneopgaven klar og fælles, og de skal være vedholdende i forhold til, at samarbejdet skal være ligeværdigt. Så langt så godt. Men det springende punkt bliver, at ledelsen skal sikre sig, at begge professioner ved, hvad de selv, og hvad den anden part bringer med til samarbejdet på skolen, og hvordan de kan bruge hinandens fagligheder,” siger Solvejg Schultz-Jakobsen, sekretariatschef i KL og formand for Væksthus for Ledelse.

Men det er ikke kun det tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger, der kalder på ledelse. Det gør også samarbejdet med det omkringliggende samfund – også kaldet ”den åbne skole”.

”Skoleledelsen skal gøre det tydeligt, hvordan det eksterne samarbejde bidrager til at opfylde skolens mål. De konkrete samarbejder skal give mening for medarbejderne – ellers risikerer det at blive støj. Ledelsen er også nødt til at tage ansvar for de konflikter, der kan opstå i samarbejdet med de eksterne og forsikre medarbejderne om, at deres position ikke underminderes af, at skolen er blevet åben,” udtaler Bodil Otto, Forhandlingsfællesskabet og næst­formand i Væksthus for Ledelse.

Publikationen bygger på 15 gruppeinterview med skoleledelser og forvaltninger i hele landet. Den kan bestilles eller downloades gratis på: www.lederweb.dk/skoleledelse

 

Mest Læste

Annonce