Unge har rekord i alkoholforbrug men fyrer færre fede

Velfærd

21/09/2016 12:38

Nick Allentoft

Syv ud af ti unge 15-16 årige har drukket alkohol inden for den seneste måned og tre ud af ti har været fulde. Hash-forbruget er dog faldet væsentligt, viser ny international rapport.
Den europæiske undersøgelse af unge 15-16-åriges forhold til alkohol, rygning samt stoffer viser, at danske unge stadig ligger højt i forhold andre europæiske lande – navnlig når det drejer sig om at drikke sig fuld. Sundhedsstyrelsen opfordrer forældre, folkeskoler og gymnasier til at stå sammen om at få danske unges alkoholforbrug ned på europæisk niveau.   Den nye undersøgelse "European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs" (ESPAD)  indeholder data om de 15-16-åriges rusmiddelvaner i Europa. Tallene fra 2015 viser, at der stadig er noget helt særligt på spil blandt de danske unge, når det gælder alkohol.

”Undersøgelsen bekræfter med skræmmende tydelighed, at danske unge har et meget grænsesøgende forhold til alkohol. Selv om forbruget blandt de 15-16-årige i Danmark er svagt faldende i perioden fra 1999 til 2015, så viser undersøgelsen, at danske unge skiller sig meget ud fra unge i de andre både nordiske og europæiske lande”, siger Kit Broholm, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen. 

Mens det gennemsnitligt er cirka 80 % af de europæiske unge, der overhovedet drikker alkohol, så er det ca. 92 % af de danske unge. I de andre nordiske lande svinger andelen fra 35 % på Island, over 57 % i Norge og til 65 % i Sverige og 74 % i Finland. Så de danske unge er i en liga helt for sig selv.    ”Det er jo ikke en naturlov, at man skal drikke alkohol, og slet ikke som ung, hvor hjernen stadig er i gang med at udvikle sig. Der er behov for at vurdere både hos forældre og i skoler, hvilke signaler man sender til de unge om alkohol og få snakket sammen også forældrene imellem. Det er meget bekymrende, at alkoholforbrug blandt 15-16-årige er så udbredt, at man risikerer at føle sig udelukket, hvis man ikke drikker”, siger Kit Broholm.    Fra 1999 har der været et lille fald i andelen af de danske unge, der har drukket i den sidste måned. Men faldet er større i de øvrige europæiske lande, også selv om de startede fra et meget lavere niveau. I 2015 er det gennemsnitligt 48 % af de europæiske unge, som har drukket sidste måned, i Norge er det 22 %, i Sverige er det 26 %, men det i Danmark er 73 %.  Undersøgelsen viser også, at i gennemsnit er det 13 % af de europæiske unge, der har drukket sig fulde sidste måned, det er 8 % i Norge, 9 % i Sverige og 32 % blandt de danske unge.    ” Vi skal være opmærksomme på, at de unges alkoholkultur er en afspejling af de normer, regler og rammer, som de møder. Når de danske unge uden nogen konkurrence ligger helt i top, når det gælder at drikke sig fuld, så må det give anledning til overvejelser om, hvilke signaler vi som forældre, men også som samfund, sender til de unge.”    Selv om alkoholforbruget ligger højt blandt 9. og 10. klasserne, så bliver festkulturen endnu mere drukorienteret i gymnasiet. Den nye ”Gymnasierapport” fra Alkohol og Samfund viser, at druk i omtalen af gymnasiefester tales op som den rigtige måde at feste på. Det er normsættende og skaber et gruppepres på de mange, som måske ikke har lyst til at drikke – og slet ikke drikke så vildt.   ”Spørgsmålet er, om vi gør vores unge en tjeneste ved at udskænke alkohol til unge under 18 år ved gymnasiefesterne. Eller om gymnasier som dannelsesinstitutioner også skal medvirke til at skabe festtraditioner, hvor alkohol ikke er i centrum.” siger Kit Broholm   Rapporten og dens øvrige resultater  
Rapporten: European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (2015)   ESPAD er en europæisk undersøgelse i 35 lande af 9. klassernes forbrug af alkohol, tobak og stoffer. ESPAD-undersøgelsen bliver gennemført hvert fjerde år, senest i 2011. Rapporten indeholder resultater fra ESPAD-undersøgelsen gennemført i 2015 blandt de helt unge 15-16 årige skolebørn.    Rapporten viser blandt andet en positiv udvikling vedrørende forbrug af hash, hvor der er sket et dramatisk fald i forbruget hos unge. 12 % af de 15-16 årige har i 2015 prøvet cannabis i Danmark, mens det i 2007 var 25 % og i 2011 18 %. I forhold til den internationale sammenligning, ligger det europæiske gennemsnit i forhold til nogensinde at have prøvet hash på 16 %, og dermed er vi under det europæiske gennemsnit, og ligger cirka på en 20. plads i Europa, hvad angår udbredelsen af cannabis.

Mest Læste

Annonce