Ny strategi skal forebygge lovbrud

29/10/2012 12:16

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sætter i de kommende år ekstra fokus på at forebygge overtrædelser af konkurrencereglerne. En ny strategi skal øge virksomhedernes evne og vilje til at overholde reglerne. Når virksomhederne har et solidt kendskab til konkurrencereglerne og viljen til at efterleve dem, minimeres sandsynligheden for, at de begår lovovertrædelser. Det skaber en mere effektiv konkurrence til gavn for både forbrugere og virksomheder.

Med den nye forebyggelsesstrategi vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen iværksætte 16 initiativer, der skal øge virksomheder og offentlige myndigheders kendskab til konkurrencereglerne. Initiativerne omfatter blandt andet:

 - Øget vejledning om de grundlæggende forbud i konkurrenceloven målrettet små, mellemstore og store virksomheder samt offentlige myndigheder.

 - Bedre muligheder for branchespecifik information om konkurrencereglerne.

 - Øget samarbejde med brancheorganisationer.
 - Bedre muligheder for at få vejledning hos Konkurrence- og -Forbrugerstyrelsen.
 - Målrettet information til offentlige myndigheder om konkurrencereglerne.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing:

”Det skal være let for virksomhederne at efterleve loven. Med forebyggelsesstrategien hjælper vi dem godt på vej. Ved at styrke virksomhedernes kendskab til konkurrencereglerne, forebygger vi, at de overtræder loven. Det skaber en mere effektiv konkurrence til gavn for både virksomhederne selv og forbrugerne.”

”Den nye forebyggelsesstrategi favner bredt. Virksomhederne skal både kende konkurrencereglerne og have viljen til at overholde dem. Derfor sætter vi ind med en bred vifte af initiativer, der er målrettet både små, mellemstore og store virksomheder samt offentlige myndigheder.”

Mest Læste

Annonce