Vækst gennem partnerskaber og designmetoder i Blindes Arbejde

Social

22/02/2019 07:38

Samskabelsesbevægelsen

I den socialøkonomiske virksomhed Blindes Arbejde er der fokus på at udvikle forretningen og brandet gennem nye partnerskaber med private virksomheder og møbelproducenter. Gennem et FLOW-projekt har de skabt samarbejder både udadtil og indadtil.

I den socialøkonomiske virksomhed Blindes Arbejde er der fokus på at udvikle forretningen og brandet gennem nye partnerskaber med private virksomheder og møbelproducenter som Skagerak og GETAMA. Samtidig udvikles virksomheden og kulturen ’indefra’ med designmetoder som det at opdage kundernes behov og udvikle nye produkter via agile eksperimenter.

En af grundene til, at medarbejderne i Blindes Arbejde er blevet anderkendt af internationale designere, som Lars Vejen og Søren Rose, er, at medarbejderne mestrer et unikt håndværk. Som direktør i Blindes Arbejde Kristin Espedal udtrykker det: ”Vi har arbejdet med at få fokus på værdien af produkterne og dermed blive mere anerkendt for det håndværk, vi laver.”

Nyhedsbrev 2

100.000 mennesker læser med hver måned. Skal du være den næste? 

Prøv os! Bestil vores nyhedsbrev - og få automatisk artikler, debat og konstruktiv viden om velfærdssamfundet.

Det er gratis 

I løbet af de sidste 5 år har Blindes Arbejde sat fokus på designtækning i praksis i virksomhedens udviklingsmetoder og ved at få en designer ind i bestyrelsen. Blindes Arbejde har opnået at få en Danish Design Award for sammen med designer Rosa Tolnov at skabe et design, der gør medarbejderne indenfor vævefaget til med-designere. Den socialøkonomiske virksomhed har været med i en international udstilling med danske og japanske kunsthåndværkere i fejring af 150 år for samarbejdet mellem de to lande. Der er samtidig sat en udvikling i gang af nye produkter gennem flere partnerskaber med etablerede virksomheder og med opstartende virksomheder, som alle er kendetegnet ved, at håndværket og bæredygtige materialer er i front. 

Den seneste nominering til EY Social Entrepreneur of the Year kan forhåbentlig være med til at skabe opmærksomhed hos flere virksomheder om, at der kan skabes fælles værdi om nye produkter. Alt dette er sket til trods for, at virksomheden er i en svær omstillingstid pga. de forandrede økonomiske rammevilkår virksomheden har. Blindes Arbejde har i dag langt flere medarbejdere på fleksjob, hvilket betyder, at der er øgede økonomiske krav til virksomheden, da den enkelte skal tjene sig egen løn hjem. I 2013 var der 1 i fleksjob og i 2018 18 i fleksjob.

 

Nysgerrighed på flere socialøkonomiske virksomheder 

Flere og flere offentlige og private aktører er nysgerrige på udviklingen af socialøkonomiske virksomheder. Socialøkonomiske virksomheder, som skal agere på et privat marked, men samtidig kan tage særlige samfundshensyn ift. deres forretningsfokus og ved at ansætte medarbejdere, der er udfordret i form af lav tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan være unge, der i en periode i deres liv har udfordringer eller forskellige borgergrupper med handicaps, som de blinde og svagsynede i Blindes Arbejde.

 

Afsæt og formål med FLOW

Blindes Arbejde fik sine første erfaringer med samarbejde med brug af design og designtænkning i praksis via H.O.W. – Hands On Woven, som er en taktil værktøjskasse, der gør det muligt som blind væver at være medskaber i design, udvikling og produktion. Et forløb, som er blevet præmieret af Danish Design Award – og som var med til at lægge sporene for det seneste FLOW-projekt, som er støttet af Erhvervsstyrelsen – og som Louise Werge har drevet som projekt- og designleder i tæt samarbejde med direktør Kristin Espedal og partner Anne-Mette Scheibel fra Resonans.

Formålet med FLOW-projektet har været forretningsudvikling. Metoden har været at afprøve, hvordan designledelse kan understøtte nye former for samarbejder udadtil ift. produktudvikling på markedet og indadtil ift. effektivisering af udvikling af produkter og opmærksomhed på design, materialer og bæredygtighed. I projektet er udviklet en designprofil og et Code of Conduct. Det skal give en sammenhæng i udviklingen og markedsføringen af produkterne og sikre et øget fokus på bæredygtige materialer og produktion, det gode håndværk, samt den sociale værdi - beskæftigelse for blinde og svagsynede. For kunderne skal en sammenhæng mellem design, håndværk, miljømæssig og social bæredygtighed være det, der giver den øgede værdi.

Læs mere om samskabelse

Samskabelse er udtryk for en ny kultur i den offentlige sektor, hvor nye løsninger udvikles i samarbejde mellem alle aktører med innovationsværktøjer og -metoder.

Læs meget mere om samskabelse på temasiden her.

Tilgangen i udviklingsprojektet har været samskabende og afsøgende for at understøtte, at Blindes Arbejde kan komme til at designe og producere nye børsteprodukter med en højere ilagt værdi. Den øgede værdi kommer af en ny leverandørkæde med fokus på bæredygtighed, inddragelse af designkapaciteter udefra til formgivningen og medarbejdernes fokus på samarbejde og det at eksperimentere. Arbejdet med at udvikle nye designprodukter giver samtidig medarbejderne et større jobindhold og øgede kompetencer.

 

Resultater af FLOW

Konkrete resultater af FLOW er flere børsteprodukter udviklet i projektet. HAIRY, et funktionelt smykke designet af Lars Vejen var med på den flotte prisbelønnede udstilling hos Galleri A. Petersen. Og i skrivende stund er markedsføringen i gang af nye designprodukter fra børsteområdet i Blindes Arbejde i form af to smukke kostesæt designet af Søren Rose Studio

Endelig har FLOW-projektet bidraget til at skærpe Blindes Arbejdes forretningsmodel og forretningsudvikling bl.a. gennem optimering af produktionsmodel og designprofil samt kobling til FN’s Verdensmål og kommunikation af virksomhedens tredobbelte bundlinje vedr. socialt, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

Forandringsprocessen er naturligvis fortsat i gang i Blindes Arbejde – og noget af det, der har understøttet forandringerne i praksis har været et tæt samarbejde med projekt- og designleder Louise Werge. Som Louise udtrykker det: ”Jeg har haft en oplevelse af, at der har været en meget stor og udbredt nysgerrighed og vilje til at gå med i processen og byde ind. Medarbejderne har været åbne overfor, at udviklingsprocesser og nye samarbejder kræver, at vi bevæger os ud i noget, vi ikke kender eller kan garantere udfaldet på. Det at turde er en af de vigtigste styrker til at skabe og understøtte fremtidige og til tider svære forandringsprocesser og udviklingsprojekter.”

Som direktør Kristin Espedal udtaler: ”Formålet med FLOW har været at udvikle nye produkter, som kan omsættes bedre på markedet, øge den faglige stolthed - og også skabe en større vækst med en ordentlig markedsværdi. Vi har været optaget af designe produkter med fokus på hele leverandørkæden, for at få tydelighed og gennemsigtighed i, at værdierne om kvalitet og bæredygtighed holder. Et samarbejde med DTU studerende satte spot på vores produkters livscyklus og C02 aftryk. Det er klart noget, vi vil arbejde videre med. Et nyt produkt har vi valgt skal være lokalt dansk produceret fra træ, metal og selvfølgelig vores børstenbinding.”

 

De næste skridt

Blindes Arbejde fortsætter den strategiske udvikling af virksomheden med det lange træk i udvikling af kultur og kompetencer, samt gennem et nyt spændende samarbejde med Den Sociale Kapitalfond. Samarbejdet skal bruges som investering i produktionsudstyr, optimering af salgskanaler og markedsføring, samt fortsat styrkelse af medarbejderne for at kunne få endnu flere med synshandicap i arbejde. 

 

Invitation til samarbejde

Generelt er Blindes Arbejde en virksomhed, som er meget optaget af eksterne samarbejder. Udover at fortsætte samarbejdet med designere og virksomheder omkring børster, der kan rense møbler eller med Skagerak omkring produktion af Skageraks Vent Stool, ønsker direktør Kristin Espedal sig bedre strategiske samarbejdsrelationer med kommuner og andre offentlige aktører: 

”Vi har brug for, at få kommunerne til at se de kompetenceudviklingsbehov, som den ufaglærte medarbejdergruppe har. Og investere i, at en person kan lære noget - til en person kan producere et produkt. Vi vil gerne samarbejde endnu mere med kommunerne om læringsdelen, så vi deler økonomien omkring det. Fx har vi gode erfaringer fra Aarhus Kommune, der har dækket udgifterne til oplæring, når der er startet en medarbejder op på fleksjob ordningen. Vi har brug for at få fokus på den samfundsmæssige værdiskabelse, som vi som socialøkonomisk virksomhed bidrager til, hvilket vi dog ikke kan understøtte alene gennem markedets kraft – men gennem samarbejder og partnerskaber med både kommuner og erhvervsliv.” 

 

 

Historik om BA: blev stiftet i 1929 og kan således fejre 90 års Jubilæum i 2019. 

Produkt eksempler: Børster, koste, kurve og vævede tekstiler produceres hos Blindes Arbejde. Særligt kendt er opvaskebørsterne og andre børster til brug i køkkenet og badet. Der er tekstiler som viskestykker og lækre puder, der har vundet Danish Design Award. Blandt kurvene er det brødkurve og havekurve. Flette teknikkerne fra kurvefaget bruges også til omflet af klassiske designstole, som Y-stolene, folkestolen og kirkestolen.  

Link til hjemmeside og butikker: www.blindesarbejde.dk

Mest Læste

Annonce