168 mio. til strategisk forskning i sundhed, fødevarer og velfærd

04/12/12 10:52

Styrelsen for Forskning og Innovation

9 projekter får i dag bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråds Programkomité for sundhed, fødevarer og velfærd.

Den største bevilling på 35.6 mio. kr. går til professor Per Torp Sangild fra Københavns Universitet, der vil danne et Center: Mælk og mikrobiota til nyfødtes udvikling (NEOMUNE). Centeret vil undersøge indflydelsen af fødselsmetode, anti- og probiotika samt forskellige typer af mælk på sygdomsmodtagelighed, tarmsystemet og hjernefunktion i spædbørn.

Der var i alt 89 ansøgere til fase et – der sammenlagt søgte om godt 1.4 mia kr. I fase to var der 26 ansøgere tilbage, der søgte om i alt 431 mio. kr. Der blev i alt bevilget 168 mio. kr. til 6 projekter, en alliance og to centre.

Formanden for Programkomiteen Lars Hinrichsen fra DMRI kommenterer: ”Der er ingen tvivl om den strategiske forskning i år afspejler de store samfundsudfordringer, vi står overfor. De danske fødevareforskere er rykket sammen og har rettet blikket mod forskningsemner, der kan få radikalt positiv betydning for den fremtidige økonomiske vækst i Danmark. Tre hovedområder har tiltrukket sig årets bevillinger: Sundhed hos de alleryngste, sundhed hos de ældre og produktivitetsløft i fødevareproduktionen. Der er tale om store satsninger, der bygger på Danmarks styrkeposition indenfor fødevareområdet og som vil få stor betydning for vores fremtid. Ansøgningerne har igen i år sat en ny standard og udvælgelsesprocessen har været ualmindelig vanskelig for programkomiteen”.

Læs mere om projekterne her

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce