Europæiske tendenser: Tidligere fremmedsprog og pressede lærerlønninger

16/10/2012 14:48

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering

Skoleelever i Europa bliver yngre og yngre, når de lærer deres første fremmedsprog, viser en ny rapport fra Europa-kommissionen.

Europa-kommissionens rapport Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012 slår fast, at størstedelen af de europæiske lande gennem de sidste 15 år har indført fremmedsprogsundervisning tidligere end hidtil. De fleste elever begynder nu at lære et fremmedsprog, når de er 6-9 år gamle.

Rapporten bekræfter, at engelsk er det mest udbredte fremmedsprog i næsten alle europæiske lande, mens fransk, spansk, tysk og russisk følger langt efter.

Rapporten, der udgives hvert tredje til fjerde år, er udarbejdet af Eurostat og Eurydice, EU’s netværk for information om de europæiske uddannelsessystemer og -politikker. 32 lande er dækket i rapporten, som undersøger følgende områder: kontekst, organisation, deltagelse, lærere og læringsprocesser.

Lærerlønninger ramt af krisen
Hvad lærerne angår, er der også nyt i årets udgave af rapporten Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe, netop udgivet af Eurydice.

Rapporten viser, at et stigende antal europæiske lande har reduceret eller fastfrosset lærernes lønninger på grund af den økonomiske krise. Lærere i Irland, Grækenland, Spanien, Portugal og Slovenien er de lande, som er hårdest ramt. Dog viser rapporten også, at lærerlønninger i lande som Tjekkiet, Polen, Slovakiet og Island er steget siden midten af 2010 som følge af nationale reformer.

Rapporten dækker fultidslærere og skoleledere på grundskoleniveau og gymnasieniveau.

Mest Læste

Annonce