Borgerne skal inddrages i sundhedsvæsenet

Velfærd

21/6/13 11:34

Sundhedsstyrelsen

Borgernes viden og aktive deltagelse skal have en langt mere fremtrædende rolle i sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, KL og Danske Patienter har udarbejdet en vision for borgerinddragelse. Visionen er afsæt for et struktureret samarbejde mellem parterne for at styrke inddragelse af borgerne i udvikling i det danske sundhedsvæsen.

Den fælles vision, Borgernes sundhedsvæsen, er formuleret i forlængelse af den nationale konference om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet, som blev holdt den 30. oktober 2012 i et samarbejde mellem de fire parter og Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS).

Med regeringens sundhedspolitiske udspil fra maj 2013 lægges der op til at udvikle en national strategi for styrket inddragelse af patienter og pårørende. Borgernes sundhedsvæsen kan dermed ses som et indspil til den proces, som skal lede frem til en ambitiøs strategi og konkrete tiltag.

Parterne bag visionen ønsker, at borgernes viden og behov, evne til egenomsorg samt aktive deltagelse får en større betydning i sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, KL og Danske Patienter repræsenterer en bred platform af viden og handlekraft - med et stærkt potentiale til at styrke samarbejdet med borgerne, patienter eller pårørende. Det potentiale sætter alle fire parter både vilje og lederskab ind for at realisere.

Den fælles vision skal følges op med konkrete handlinger. Derfor vil de fire parter tage initiativ til vidensdeling og fælles initiativer, som kan styrke samarbejdet med borgerne.

De fire parter kan og skal ikke skabe en målrettet udvikling mod styrket borgerinddragelse alene. Det kræver et bredt samarbejde mellem alle sundhedsvæsenets aktører. Derfor er visionen også en invitation til et tæt og stærkt samarbejde med de øvrige aktører på sundhedsområdet – ikke mindst de sundhedsprofessionelle, som sammen med brugerne udgør kernen i sundhedsvæsenet.

Borgernes sundhedsvæsen er et skridt mod udvikling af et sundhedsvæsen, hvor borgernes viden anerkendes som ligeværdig og bruges systematisk til at udvikle kvaliteten i det samlede sundhedsvæsen.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce