Kommunerne er godt i gang med forebyggelsespakkerne

Velfærd

29/11/2013 12:36

Freja Eriksen

En kortlægning af, hvor langt kommunerne er kommet med at indføre Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, viser, at kommunerne vurderer forebyggelsespakkerne positivt, og at de er kommet godt i gang med arbejdet.

96 kommuner har besvaret et spørgeskema, der blev udsendt i juni 2013. Størstedelen af de 96 kommuner har enten helt eller delvist sammenholdt deres egen indsats i kommunen på baggrund af anbefalingerne i forebyggelsespakkerne.

Enhedschef Jette Jul Bruun glæder sig over de positive resultater:

"Det er godt at se, at kommunerne bruger forebyggelsespakkerne til at styrke deres forebyggelsesindsats. Det sikrer, at kommunerne bygger deres indsatser på den nyeste viden. Og for borgerne betyder det, at kommunerne har et fælles og solidt fokus på de områder, der har stor betydning for folkesundheden."

Der er udgivet i alt 10 forebyggelsespakker, der handler om henholdsvis: mental sundhed, tobak, alkohol, fysisk aktivitet, seksuel sundhed, mad og måltider, hygiejne, solbeskyttelse, indeklima i skoler og overvægt. En foreløbig sidste pakke, der handler om kommunernes indsats i forhold til stoffer, forventes udgivet inden udgangen af 2013.

Mest gang i tobakken

Mange kommuner har en intention om, at kommunens indsats skal leve op til anbefalingerne i pakkerne. Der er flest kommuner, der svarer, at deres indsats allerede på nuværende tidspunkt lever helt op til anbefalingerne i pakkerne om tobak, fysisk aktivitet, mad og måltider og alkohol. Anbefalingerne om solbeskyttelse og indeklima i skoler er dem, færrest kommuner vurderer, at de har implementeret endnu

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker indeholder faglige anbefalinger, der kan bidrage til at prioritere og kvalitetsudvikle kommunernes forebyggelsesarbejde. Anbefalingerne i forebyggelsespakkerne er målrettet alle borgere og vedrører indsatser i hele kommunen: Daginstitutioner, skoler, kultur og fritid, social- og ældreområdet, byplanlægning med videre.

Om undersøgelsen

Kortlægningen er gennemført af Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og spørgeskemaet er udviklet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Center for Forebyggelse i Praksis (CFP) i KL. Undersøgelsen er finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Undersøgelsen: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. 2013

Pressemeddelelse: Forebyggelsesindsats er på rette vej (Link til KLs hjemmeside)

 

Mest Læste

Annonce