Ny direktør i Sundhedsstyrelsen

Ledelse

02/02/2015 08:39

Nick Allentoft

Enhedschef tiltræder som ny direktør i Sundhedsstyrelsen 1. februar 2015 med særligt ansvar for tilsyn.

 Den nye direktørstilling er oprettet som led i Sundhedsstyrelsens handlingsplan for en modernisering af tilsynsområdet, som Anne-Marie Vangsted har været en central del af, siden tilsynsplanen blev præsenteret 15. september 2014.

Administrerende direktør Else Smith byder Anne-Marie Vangsted velkommen i direktionen, som herefter udgøres af Else Smith, direktør Jakob Cold og direktør Anne-Marie Vangsted.

”Sundhedsstyrelsen har med Anne-Marie Vangsted fået en direktør med stærke kompetencer indenfor ledelse og arbejde med myndighedstilsyn. Hun har haft stor betydning for realiseringen af tilsynsplanen og vil komme til at spille en nøglerolle i det kommende arbejde med at løfte Sundhedsstyrelsens tilsyn til internationalt niveau,” siger Else Smith.

Anne-Marie Vangsted er uddannet cand.pharm. og har gennem sin karriere arbejdet som forsker, videnskabelig medarbejder og embedsmand, blandt andet som enhedschef siden 1998.

Hun har erfaringer med ledelse på højt niveau i forandringsprocesser. Det har bl.a. været tilfældet i den dynamiske proces med omstilling til ny og stadig mere europæisk dreven regulering, håndtering af vanskelige sager under stor mediebevågenhed og bidrag til fusionen mellem Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen i 2012.

Anne-Marie Vangsted har været konstitueret enhedschef i Sundhedsstyrelsens embedslægeinstitutioner og Enhed for Tilsyn og Patientsikkerhed, efter Sundhedsstyrelsen den 15. september 2014 fremlagde en handlingsplan for en modernisering af tilsynet med sundhedspersoner og det generelle tilsyn med sundhedsvæsenet.

Som direktør skal Anne-Marie Vangsted stå i spidsen for at gennemføre en ny strategi, hvor det nuværende tilsyn bliver omlagt til et risikobaseret, proaktivt tilsyn. Fremover er målet, at det årligt vurderes, hvor der er størst risiko for patientsikkerheden, på baggrund af tilgængelige relevante data og indberetninger. Herudfra vil Sundhedsstyrelsen fastlægge temaer for det kommende års tilsyn. Målet er som altid at sikre en høj patientsikkerhed.

Tilsynsplanen består af 25 indsatsområder og skal gennemføres i 2015. Den har fokus på at sikre øget kvalitet, effektivitet og klar kommunikation på området.

Mest Læste

Annonce