Sundhedsstyrelsen ønsker mest mulig åbenhed

Ledelse

05/02/2015 10:48

Nick Allentoft

Sundhedsstyrelsen ønsker mest mulig åbenhed, men skal samtidig respektere regler om tavshedspligt, siger Sundhedsstyrelsen efter sag om psykiater.

Danmarks Radios omtale af en aktindsigtssag om en psykiater efterlader det indtryk, at usaglige hensyn har spillet ind i Sundhedsstyrelsens vurdering af DR´s anmodning om aktindsigt.

Sundhedsstyrelsen afviser, at der i forbindelse med aktindsigtssagen har ligget andre motiver til grund end en vurdering af gældende lovgivning. I den konkrete sag er der tale om en vurdering af reglerne om beskyttelse af fortrolige oplysninger og tavshedspligt.

GENERELT OM TAVSHEDSPLIGT I TILSYNSSAGER

Generelt kan tilsyn med autoriserede sundhedspersoner opdeles i to sagstyper:

  1. Sager om fagligt virke. Det vil sige sager om, hvordan en autoriseret sundhedsperson udfører sit arbejde. Disse sager er som udgangspunkt omfattet af ret til aktindsigt. Sagerne kan dog indeholde fortrolige oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, og dermed ikke er undergivet aktindsigt.
  2. Sager om sundhedspersoners egnethed, hvilket f.eks. kan være sager om sygdom eller misbrug hos en autoriseret sundhedsperson. I disse sager har Sundhedsstyrelsen tavshedspligt. Af samme grund er der ikke aktindsigt i denne type sager. Og selve oplysningen om at der findes en egnethedssag på en person er en fortrolige oplysning, der er omfattet af tavshedspligt. Denne praksis er Folketingets Ombudsmand enig i.

HVORFOR HAR SUNDHEDSSTYRELSEN IKKE UDLEVERET ALT I DEN KONKRETE SAG?

Danmarks Radio søgte den 23. maj 2013 om aktindsigt i sager om den pågældende psykiater.

Den 4. juni 2013 svarede Sundhedsstyrelsen Danmarks Radio. Det var en foreløbig afgørelse, hvor styrelsen tog stilling til aktindsigt i en række dokumenter og oplysninger, og hvor styrelsen anførte, at som følge af det omfattende materiale var Sundhedsstyrelsen fortsat i færd med at vurdere, om en række yderligere sager skulle være omfattet af aktindsigtsanmodningen.

Den 10. juni 2013 traf Sundhedsstyrelsen endelig afgørelse.

Den 11. juni 2013 klagede DR til Sundhedsministeriet over Sundhedsstyrelsens afgørelse og sendte samtidig en opfølgende aktindsigtsanmodning til Sundhedsstyrelsen.

Den 13. juni 2013 sendte Sundhedsstyrelsen sin afgørelse til DR vedr. den opfølgende aktindsigtsanmodning.

Det fremgik af afgørelserne, at et antal dokumenter og oplysninger var undtaget fra aktindsigt, da det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at dokumenterne var omfattet af tavshedspligten.

Den 19. juni 2013 klagede DR over Sundhedsstyrelsens afgørelse af 13. juni 2013 til Sundhedsministeriet. Den 7. november 2013 traf ministeriet afgørelse i sagen. Her stadfæstede ministeriet i alt væsentlighed Sundhedsstyrelsens afgørelser af 4., 10. og 13. juni 2013.

Den 30. januar 2014 klagede DR til Folketingets Ombudsmand.

På baggrund af en foreløbig redegørelse fra Folketingets Ombudsmand af 16. juni 2014 havde Sundhedsstyrelsen efterfølgende en principiel drøftelse af lovgivningen og de beskyttelseshensyn, der ligger bag, med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

I lyset af Folketingets Ombudsmands foreløbige redegørelse gav Sundhedsstyrelsen herefter ved sin afgørelse af 10. juli 2014 aktindsigt i yderligere 17 dokumenter. For god ordens skyld skal det bemærkes, at der fortsat er et antal dokumenter og oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, og som Sundhedsstyrelsen derfor ikke kan udlevere.

Mest Læste

Annonce