Foto: Sundhedsstyrelsen

Tre nye satspuljer fra Sundhedsstyrelsen fokuserer på ungdommen

Velfærd

15/04/2015 13:58

Mikkel Sarka

Nye satspuljer skal hjælpe unge til en bedre fremtid. Puljerne har til formål at styrke indsatsen over for unge med psykoser, aflaste familier med uhelbredeligt syge børn og støtte børn og unge, hvis forældre eller søskende har en psykisk lidelse. Læs mere om puljerne i artiklen.

Satspulje: Styrket indsats for unge med psykoser 

Sundhedsstyrelsen inviterer private og offentlige aktører til at søge om tilskud fra en pulje til en styrket indsats for unge med psykoser relateret til hash eller andre stoffer.

Når man som ung får en psykose, har det store konsekvenser både for den unge selv og for omgivelserne. Unge, der får en psykose, er i risiko for at afbryde deres uddannelse eller deres arbejde, blive socialt isolerede, ændre vaner, interesser mv. Et samtidigt stofmisbrug kan forstærke de negative konsekvenser.

Puljen giver derfor støtte til én eller flere offentlige eller private aktører. Pengene skal videreudvikle eller udvide de eksisterende gratis tilbud, der hjælper unge, der har eller har haft en psykose relateret til hash eller andre stoffer, så de kan komme tilbage til deres hverdagsliv og uddannelse. 

Satspulje: Aflastningstilbud til familier med uhelbredeligt syge børn

Institutioner kan søge om midler til aflastningstilbud til familier med uhelbredeligt syge børn via en ny satspulje

Puljen skal støtte uhelbredeligt syge børn og deres familier ved at tilbyde aflastningstilbud og/eller rekreation undervejs i sygdomsforløbet. Det kan være i de faser, hvor den svære sygdom præger barnet og familiens hverdagsliv, eller i den sidste tid i sygdomsforløbet.

Aflastningstilbuddet skal kunne tilbyde barnet og familien ophold af kortere varighed, hvor der fokuseres på at fremme livskvalitet ud fra en tværfaglig tilgang. Institutionen skal særligt kunne tilbyde støtte, undervisning og rådgivning til familien af sundhedsfaglig, social, fysiologisk (motorisk), pædagogisk og psykologisk art. Aflastningstilbuddet skal desuden kunne støtte den behandling, som er igangsat af den behandlende afdeling.

Udmøntningen sker som en del af satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2015-2018, hvor der er afsat 12 mio. kr. til at afprøve aflastningstilbud med et sundhedsfagligt indhold til familier med uhelbredeligt syge børn.

Satspulje: Børn og unge, hvis forældre eller søskende har en psykisk lidelse

Børn og unge er en særlig udsat, men ofte tavs, gruppe af pårørende til forældre eller søskende med en psykisk lidelse. En ny satspulje skal sætte fokus på at hjælpe børn og unge til både at trives bedre og få den information om deres forældres eller søskendes sygdom, de har brug for.

Børn og unge, hvis forældre eller søskende har en psykisk lidelse, oplever ofte, at deres livssituation er utryg. Deres evne til at holde deres bekymring skjult af hensyn til forældrene betyder samtidig, at der alt for sjældent bliver reageret tidligt på børnenes og de unges utryghed og begyndende mistrivsel. Det er afgørende, at børn og unge får information om deres forældres eller søskendes psykiske lidelse, der svarer til deres alder, så de kan få tilstrækkelig indsigt i, hvorfor deres forældre eller søskende reagerer, som de gør. Samtidig er det vigtigt, at der er en konkret vurdering af, om barnet eller den unge har brug for støtte i hverdagen.

Målet med satspuljen er derfor at hjælpe børn og unge, som er pårørende til forældre eller søskende med en psykisk lidelse, så de får den information og støtte, de har behov for, så de trives bedre.

Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen udviklede i 2014 et koncept til systematisk inddragelse af pårørende til borgere med en psykisk lidelse. Konceptet indeholder et særligt fokus på børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser.

Regioner og kommuner kan søge midler fra satspuljen 2015-2018 til at udvikle og implementere aktiviteter, der tager udgangspunkt i konceptet og styrker den systematiske inddragelse af pårørende.

 

Mest Læste

Annonce