Krav til uddannelsescentre for lokomotivførere

07/11/2012 12:56

Trafikstyrelsen

Trafikstyrelsen gennemfører fælles EU-regler om uddannelse af lokomotivførere ved ny bekendtgørelse.

Fremover skal både godkendte jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere og eksterne udbydere af uddannelse have en særlig tilladelse til at uddanne lokomotivførere. Trafikstyrelsen skal ansøges om godkendelse som uddannelsescenter. De jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere, som udelukkende uddanner egne lokomotivførere, kan vælge at udvide deres sikkerhedscertifikat/sikkerhedsgodkendelse med uddannelsesaktiviteterne. Uanset om man vælger den ene eller anden model, er det de samme uddannelseskompetencer, som skal dokumenteres overfor Trafikstyrelsen.

Bekendtgørelse 1029 af 5/11 2012 om godkendelse af uddannelsescentre, eksaminatorer mv. ved uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet, træder i kraft d. 8. november 2012. Jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og andre institutioner, som i dag udbyder uddannelse af lokomotivførere, kan fortsætte disse aktiviteter indtil senest 1. juli 2013, hvor Trafikstyrelsens godkendelse skal foreligge.

Mest Læste

Annonce