Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

3 konkrete forslag: Disse rettigheder vil regionerne give patienterne i det nære sundhedsvæsen

Sundhed

06/04/2024 14:54

J. Bøgen

Patientrettighederne har været afgørende for at sikre hurtigere, bedre og mere ensartet behandling på de specialiserede sygehuse i Danmark. Samme udvikling har vi brug for i det nære sundhedsvæsen, mener Danske Regioner.

Patienterne i det danske sundhedsvæsen har nogle af verdens højeste standarder for rettigheder, når det gælder behandling af livstruende sygdom samt udredning og behandling på hospitalerne.

Men rettighederne har også drevet en udvikling, hvor mere og mere behandling i dag foregår på de specialiserede sygehuse. Den udvikling er ikke holdbar, og i fremtiden skal mere af aktiviteten i sundhedsvæsenet foregå uden for hospitalerne, i det nære sundhedsvæsen.

For at sikre en bedre balance og en udvikling af kvaliteten og ensartetheden i de nære sundhedstilbud skal borgerne også have rettigheder i det nære. Det mener Danske Regioner.

"Borgerne skal være trygge ved sundhedsvæsenet - også uden for hospitalerne. Derfor bør danskerne have klare patientrettigheder i det nære sundhedsvæsen, præcis som de har på hospitalerne. Det vil give tryghed til borgerne og det vil skabe en bedre balance mellem aktiviteten i det nære sundhedsvæsen og på sygehusene," siger Anders Kühnau, formand for Danske Regioner.

Patienten i centrum

Foruden sin store betydning for sygehusvæsenets udvikling de seneste årtier, har patientrettighederne i hospitalsbehandlingen været med til at styrke fokus på patienterne.

Hvis det nære sundhedsvæsen i de kommende år skal lykkes med den samme store udvikling, som vi har set på hospitalerne, skal vi som samfund stille klare krav til sundhedsvæsenet, siger Anders Kühnau.

"Vi måler og vejer alle indsatser og stiller store krav til vores hospitaler, fordi vi som borgere skal kunne regne med dem. Det er samtidig med til at styrke vores fokus på altid at gøre det bedre for patienterne. Hvis vi skal drive den udvikling i sundhedsvæsenet uden for hospitalerne, kræver det, at vi også her opstiller nogle klare krav. Og patientens rettigheder bør være i centrum for de krav," siger han.

Tre konkrete rettigheder

Derfor foreslår Danske Regioner, at der i første omgang bør indføres tre konkrete patientrettigheder i det næres sundhedsvæsen.

For det første skal borgere, der skal på en akutplads eller midlertidig plads, have frit valg til selv at vælge, hvor i landet de ønsker døgnophold. For det andet skal patienter have frit valg af tilbud om rehabilitering og patientrettet forebyggelse. Og endelig skal borgerne have ret til selv at vælge, om konsultationen med egen læge og sygehuset skal ske fysisk eller virtuelt

Forslaget om patientrettigheder i det nære sundhedsvæsen er del af et kommende udspil fra Danske Regioner, der konkretiserer, hvordan regionerne vil styrke det nære sundhedsvæsen, hvis Folketinget med en ny strukturreform placerer ansvaret i regionerne.

Udspillet skal derfor ses i forlængelse af udspillet ”Samlet og Sammenhængende”, der er Danske Regioners forslag om en ny struktur for sundhedsvæsenet.

"Patientrettigheder i det nære sundhedsvæsen er et vigtigt skridt for udviklingen af det nære sundhedsvæsen – uanset hvordan strukturen skal se ud fremover. Men hvis det skal kunne lade sig gøre inden for den økonomi, der er afsat frem mod 2030, er det nødvendigt at samle ansvar og budget for hele kæden af sundhedsydelser. Så krav om ensartet kvalitet og tilgængelighed af de nære sundhedstilbud ikke per automatik skal kompenseres økonomisk 1:1," siger Anders Kühnau.

Danske regioner foreslår følgende rettigheder

Frit valg af akutplads og midlertidig plads

Borgere, der skal på en akutplads eller midlertidig plads, skal have frit valg til selv at vælge, hvor i landet de ønsker døgnophold. Svækkede ældre og syge har ofte behov for at være tæt på familie, når de skal på døgnophold med henblik på fx rehabilitering til eget hjem eller palliativ pleje i den sidste tid. I dag har man kun ret til at komme på døgnophold i sin hjemkommune, selvom borgeren og de pårørende ønsker en døgnplads et andet sted i landet.

Frit valg af tilbud om patientrettet forebyggelse og rehabilitering

Patienter skal have frit valg af tilbud om rehabilitering og patientrettet forebyggelse som fx patientuddannelse om mestring af egen sygdom og træning. For nogle borgere vil det måske passe bedre, hvis tilbuddet var beliggende i tæt på arbejde frem for hjemmet.

Ret til virtuel konsultation

I dag foregår konsultationer mange steder i sundhedsvæsenet virtuelt, men det er op til lægen at vurdere, hvornår det er den rette kontaktform. Det skal vi vende på hovedet og give borgerne en ret til selv vælge, om konsultationen med egen læge og sygehuset skal ske fysisk eller virtuelt – medmindre det er direkte fagligt uforsvarligt. Desuden skal retten også omfatte en ret til, at patienter, der måtte ønske det, kan have pårørende med virtuelt til konsultationer, fx stuegang på sygehuset.

Mest Læste

Annonce