Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Antistoffer afslører: "Bekræfter, hvad vi havde frygtet."

Sundhed

18/5/21 8:09

Theis

Der er fundet markant flere antistoffer blandt udsatte grupper og i udsatte boligområder, fortæller Statens Serum Institut..

Med data fra anden fase af ”Vi tester Danmark” har forskerholdet bag projektet for første gang i en større undersøgelse påvist højere forekomst af antistoffer hos visse udsatte grupper og i udsatte boligområder

Forskningsprojektet ”Vi tester Danmark” er nu færdig med sin anden fase hvor der blev samlet ind data ind fra udsatte grupper og i udsatte boligområder. Det har ført til to studier, der har undersøgt forekomsten af antistoffer udvalgte steder i samfundet.

Bekræfter, hvad man frygtede

Det ene studie har set på forekomsten blandt udsatte grupper, herunder prostituerede og hjemløse, i Danmark. Det andet undersøgte, hvor mange borgere i visse boligområder, der havde antistoffer mod covid-19. Fælles for dem begge er, at resultaterne viser markant højere forekomst af antistoffer begge steder.

”Studierne bekræfter, hvad vi havde frygtet. At udsatte grupper og folk, der bor i udsatte boligområder, er i øget risiko for at få covid-19. Det understreger vigtigheden af at have særlig fokus de steder,” siger overlæge Robert Skov fra Statens Serum Institut.

Øget risiko for smitte blandt udsatte

I efteråret 2020 indsamlede forskergruppen bag ”Vi tester Danmark” data fra 21 lokaliteter i Danmark. Blandt dem herberger og væresteder. I alt 827 brugere samt medarbejdere fik tilbud om en hurtigtest for antistoffer og udfyldte et spørgeskema.

Studiet viser, at 6,7% havde antistoffer. Det var mere end to gange højere end baggrundsbefolkningen i denne periode. Særligt prostituerede havde en øget risiko.

”Det er vigtigt at have særlig fokus på disse udsatte mennesker, som ofte er både fysisk og psykisk sårbare, men altså samtidigt også er udsat for mere end to gange så høj risiko for smitte, som dette studie viser,” siger Robert Skov fra SSI.

Høje tal i udsatte boligområder

I januar 2021 gennemførte forskergruppen en tilsvarende undersøgelse i 13 udsatte boligområder, blandt andre Gellerupparken, Vollsmose og Mjølnerparken. I denne del af undersøgelsen deltog 13.279 personer. Her fandt man, at hele 17,3% af deltagerne havde antistoffer mod coronavirus.

Det tal er tre gange højere end tallet fra baggrundsbefolkningen i samme periode. Studiet viste, at det at bo mange generationer i samme husstand samt størrelsen af husstanden øger risikoen for at blive smittet.

”Den høje smitteforekomst i de udsatte grupper er selvfølgelig lidt foruroligende. Et bemærkelsesværdigt fund var, at det så ud til, at mere end 98% af deltagerne angav at følge sundhedsstyrelsen generelle anbefalinger om at benytte maske, hyppig håndvask, samt undgå håndtryk etc. Så forklaringen på, hvorfor der er så høj smitte, må findes et andet sted,” siger professor og overlæge Kasper Iversen fra Herlev-Gentofte Hospital og Københavns Universitet.