Regeringen, KL og Danske Regioner er blevet enige om et nyt tilbud til borgere med dobbeltdiagnose. Foto: Shutterstock
Regeringen, KL og Danske Regioner er blevet enige om et nyt tilbud til borgere med dobbeltdiagnose. Foto: Shutterstock

Samlet tilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser

Sundhed

10/06/2022 11:46

J. Bøgen

Regeringen, KL og Danske Regioner er nu enige om en fælles aftale, som er et vigtigt skridt videre mod et samlet dobbeltdiagnosetilbud i regionalt regi.

Der har i flere år været enighed mellem regeringen, KL og Danske Regioner om, at der er behov for et samlet tilbud, der sikrer, at mennesker med dobbeltdiagnose får den fornødne hjælp.

Nu er parterne enige om, at tilbuddet, som skal være regionalt forankret, kommer i luften i 2024.

Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Parterne er enige om, at der fra 2024 skal påbegyndes en trinvis ibrugtagning af et regionalt forankret samlet dobbeltdiagnosetilbud.

Retten til misbrugsbehandling i kommunerne og psykiatrisk behandling i regionerne fortsætter, men med aftalen vil der fra 2024 derudover være et samlet tilbud til mennesker med dobbeltdiagnose forankret i regionerne.

Misbrug og psykiske lidelser falder mellem to stole

Årsagen til, at der er behov for en samlet aftale, er, at borgere med dobbeltdiagnoser lige nu falder mellem to stole, forklarer sundhedsminister Magnus Heunicke i pressemeddelelsen:

"Det er uacceptabelt, for denne gruppe mennesker skal selvfølgelig gribes, når de søger hjælp, og mange har brug for samlet tilbud. Med denne aftale er vi nu et vigtigt skridt nærmere et samlet, helhedsorienteret tilbud til mennesker med dobbeltdiagnose."

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

"Mennesker, der kæmper med både en psykisk lidelse og et misbrug, lever nogle af de mest udsatte liv i vores samfund i dag. Vi hjælper dem for dårligt, og sådan har det været alt for længe. Derfor er jeg glad for, at vi nu endelig får etableret et samlet behandlingstilbud, der kan sikre, at de ikke møder en lukket dør, når de søger hjælp."

Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen vil inden udgangen af 1. kvartal 2023 på baggrund af en bred inddragelse af eksperter, udarbejde en faglig visitionsretningslinje, som skal indeholde en nærmere beskrivelse og afgrænsning af, hvilke patienter der bør omfattes af det nye tilbud.

Mest Læste

Annonce