Op mod 1,5 mio. danskere skønnes at leve i støj over de tilladte grænseværdier. Foto: Shutterstock
Op mod 1,5 mio. danskere skønnes at leve i støj over de tilladte grænseværdier. Foto: Shutterstock

Skader mere, end vi tror: 1,5 mio. danskere lever over farlig grænseværdi

Sundhed

18/01/2024 11:36

J. Bøgen

Faktisk øger det risikoen for en række sygdomme, blandt andet kræft og sukkersyge.

I Danmark har vi en støjgrænse på 58 decibel (dB). Det betyder helt konkret, at hvis trafikstøjet i et område kommer over det niveau, skal nybyggeri leve op til en række krav om tiltag, som mindsker støjen eller have dispensation.

Men det ændrer ikke på, at rigtig mange danskere udsættes for trafikstøj over de tilladte værdier. Faktisk lyder skønnene, at omkring 724.000 boliger - svarende til op mod 1,5 mio. borgere - bliver belastet af støj højere end grænseværdien.

Det skriver Kræftens Bekæmpelse.

Men det er ikke kun tiltagende frustration, der er konsekvensen af larm døgnet rundt.

Danmark førende støjforsker, Mette Sørensen, er seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning og professor ved Roskilde Universitet. Hun har gennem tre år kortlagt støjforureningen ved samtlige danske adresser og kombineret det med registerdata om danskernes sundhed og sygdomme - og resultaterne er ildevarslende.

"Resultaterne peger på, at der generelt er en sammenhæng mellem støj og en øget risiko for hjertekar-sygdomme, type 2-diabetes og brystkræft, selv om støjen holder sig under grænseværdien på 58 dB. Vi ser faktisk, at vejstøj synes at øge risikoen for flere af sygdommene allerede fra omkring 35-40 dB, som er der, hvor vores estimering af støj starter," siger Mette Sørensen i artiklen.

Sov i det mest stille rum

Mette Sørensens forskning viser, at for diabetes og brystkræft er støjen mere skadelig, hvis den rammer bagsiden af huset – eller, for lejligheders vedkommende, den del af huset der vender ind mod gården – end hvis det især er facaden ud mod vejen, der er berørt. 

"Det er i denne del af huset, man typisk har sit soveværelse, og det tyder på, at støjen påvirker vores sundhed ved at forstyrre vores nattesøvn. Det stemmer overens med den viden, vi har fra andre undersøgelser, der viser, at dårlig søvn øger risikoen for en række sygdomme, blandt andet hjertekarsygdomme og diabetes," siger Mette Sørensen. 

Men hvad gør man som boligejer, hvis ens hus ligger direkte ud til en hovedfærdselsåre?

"Det bedste man kan gøre, er at mindske den påvirkning, man er udsat for om natten. Eksempelvis ved at indrette soveværelset i husets mest stille rum, eller måske vælge lydisolerende vinduer når ruderne skal skiftes," siger hun, inden hun også kommer med en opfordring til trafikanterne:

"Som bilejer kan man også gøre sit og eksempelvis vælge støjsvage dæk, som mindsker larmen."

Det er vigtigt at understrege, at selv om det er bekymrende, at støj øger risikoen for brystkræft, er der heldigvis tale om en lille øget risiko for den enkelte, på blot få procent. Mette Sørensens beregninger viser således, at omkring 90 årlige tilfælde af brystkræft kan tilskrives støj fra de danske veje. For diabetes er antallet af tilfælde der kan tilskrives vejstøj omkring 1211 tilfælde årligt. 

Mest Læste

Annonce