Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

SSI-strategi sender coronasmittede ud blandt befolkningen

Sundhed

20/4/21 1:20

LTT

Den danske virksomhed Pentabase har for få uger siden lanceret en PCR-test baseret på spytprøver, som kan give danskerne svar på, om de er smittet med coronavirus på blot to timer. Ny retningslinje indført af Statens Serum Institut har sat en stopper for denne metode.
Testen er udarbejdet af Pentabase det seneste år, og deres egne kliniske evalueringer og analyser viser, at disse tests er præcise. Metoden er udviklet på baggrund af internationalt validerede studier der understøtter metodens validitet. Undersøgelserne viser også, at Pentabases test er bedre og mere præcis end de tests, der bruges nu. Det skriver direktør Ulf Bech Christensen til DenOffentlige.dk.    Dog kommer spyttestene ikke danskerne til gode grundet en ny retningslinje indført af Statens Serum Institut i sidste uge, hvor de stoppede spytprøvemetoden som den danske virksomhed har udviklet og valideret. Denne retningslinje kommer dog uden nogen form for hjemmel, ifølge Ulf Bech Christensen.   Validitet for testen
Den danske virksomheds studier bekræfter internationale forskningsresultater og har vist, at spytprøven er en bedre prøvetagningsmetode til PCR-tests end den nuværende svælgpodning test. I onsdags efterspurgte SSI Pentabases data på validiteten af testen, 14 dage efter at virksomheden annoncerede, at de kunne tilbyde denne spytprøve til danskerne.   “Styrelsen for Patientsikkerhed har i en uge fortalt til virksomhedens kunder, at de ikke accepterede spytprøvetesten, og i torsdags udstedte Sundhedsstyrelsen regler, der siger, at spytprøven ikke er et gyldigt værktøj”, skriver Ulf Bech Christensen til DenOffentlige.dk.    Udelukket fra at hjælpe danskerne
Nu kan den danske virksomhed ikke længere hjælpe de mere end 130 efterskoler og højskoler, som har gjort brug af spytprøvetestene. Ydermere kan ældre og handicappede som har svært ved at blive næse- eller svælgpodet ikke benytte denne metode længere. Uden belæg har sundhedsmyndighederne valgt at tromle de små private udbydere, skriver Ulf Bech Christensen til DenOffentlige.dk. Han skriver ydermere:   “Dette er på trods af, at vi har tilbudt at hjælpe med hurtige PCR-tests frem for antigentests, og at vi har langt hurtigere mutationsanalyser end det offentlige. Det virker lige nu som om, at de (red. SSI) bevidst forsøger at slå alle blomster ned, der ikke vokser i deres egen have. SSI ønsker ikke private udbydere af ”rigtige” tests, da dette kan udstille deres fejl og mangler. Det vil de selvfølgelig undslå sig. Der er ingen tvivl om, at vores services, som giver svar på ned til to timer, har presset SSI til at skulle yde en hurtigere service end de ellers ville have gjort. På samme måde presser vi dem, når vi leverer svar på, hvilken variant af SARS-CoV-2 patienter er ramt af i løbet af få timer. Når SSI bruger flere dage på det selv samme, så slår de det hen som ikke relevant.”   Virksomheden tester for tre virusgener - SSI tester for én
Spyttesten fra virksomheden Pentabase har en “limit of detection” (LOD) på fem virus kopier, som Ulf Bech Christensen udtaler, er et langt mere sensitivt assay end det der i øjeblikket benyttes af SSI. Derudover tester SSI kun et virusgen til sammenligning med Pentabase, hvor der bliver testet på tre virusgener. Ifølge direktøren laver virksomheden flere kontroller som en del af deres analyse og validerer samtidig alle positive, således de er så godt som sikre på, at de ikke melder falske positive svar ud.   Virksomheden fortæller også, at i alle tilfælde, hvor folk har fået modsvarende resultater fra det offentlige og Pentabase, så har Styrelsen for Patientsikkerhed valgt at følge virksomhedens analyse. Virksomheden har indtil videre produceret mere end 6 millioner tests, hvor de fleste er solgt til udlandet og målt op imod assays fra det amerikanske CDC.    Kort svarfrist
Retningslinjerne fra SSI blev opdateret kort tid efter, at Pentabase lancerede deres spyttest. Ulf Bech Christensen er ikke i tvivl om, at det er sket på baggrund af lanceringen af spyttestene. Pentabase kunne først dagen før de nye retningslinjer trådte i kraft bidrage med de data, de havde.    “Både vores svælgpodninger og spyttests har haft en enorm succes blandt efterskoler, som kun skulle lukke ned i få timer i stedet for dage når en antigentest viste sig (falsk)positiv”, skriver Ulf Bech Christensen til DenOffentlige.dk.   Sender coronasmittede ud blandt befolkningen 
Ulf Bech Christensen skriver endvidere, at med den nye opdatering af retningslinjerne sender man folk, som man ved er syge, ud i blandt andre. Det er sådan, at en skoleelev som testes positiv med en AG-test skal testes med en PCR-test. Hvis denne test foretages af en privat aktør (som er de eneste der kan levere hurtige svar) og prøven bekræftes positiv, skal den smittede booke tid og stille sig i kø til en test i testcenter Danmarks regi. Det vil sige, at man bevidst sender syge folk ud for at stå i kø med raske personer, der har brug for et testsvar for eksempel i forbindelse med coronapas. Ydermere skriver han til DenOffentlige.dk: “Vi kunne tilbyde vores præcise PCR-tests til samme pris som man giver for de meget mere usikre antigentests”.     DenOffentlige.dk har forelagt både Statens Serum Institut og flere politiske sundhedsordførere sagen, men ingen er ved redaktionens slutning vendt tilbage på henvendelsen.