Stort forskningsprojekt skal målrette behandlingen af type 2-diabetes via ny smart insulinpen

Sundhed

04/3/20 5:35

Kristian V. Jensen

Et stort forskningssamarbejde skal udvikle persontilpasset behandling af type 2-diabetes med hjælp fra nye og smarte insulinpenne, der gør både patient og læge klogere på sygdom og behandling.

En kvart million danskere er diagnosticeret med diabetes og endnu flere har prædiabetes-symptomer.

Faktisk anslås det, at sygdommen koster det danske samfund hele 32 mia. kr. om året - blandt andet på grund af tabt arbejdsfortjeneste og hospitalsindlæggelser.

Samtidig viser kliniske studier, at type 2-diabetes kan behandles, så komplikationer i stort omfang elimineres. Imidlertid udebliver resultaterne ofte uden for den kliniske verden, hvor patienterne ikke altid følger den anbefalede behandling.

Dette skyldes blandt andet, at de føler sig usikre på, om de får den rette dosis. Det kan nemlig være svært for både patienten og sundhedspersonalet at bevare overblikket over den komplekse behandling for hver enkel patient.

Derfor vil et nyt stort forskningssamarbejde mellem Novo Nordisk A/S, Glooko AB, Steno Diabetes Center Nordjylland, Steno Diabetes Center Sjælland, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og University of Cambridge udvikle et nyt digitalt koncept, der giver mulighed for at skabe en behandlingsprofil tilpasset den enkelte patient.

Bedre sundhed og livskvalitet for diabetikere

Udgangspunktet er en ny såkaldt 'smart'-insulinpen, som er udviklet af Novo Nordisk A/S, der automatisk lagrer data om patientens historik, og overfører det til patientens smartphone samt lægens computer.

- Vores mål er at udvikle en løsning, der samler data op fra de 'smarte'-insulinpenne, glukosemålere og skridttællere, og derefter behandler disse i en datasky, og på basis af avancerede modeller opdaterer en individuel behandlingsprofil for den enkelte patient, siger Kenneth Strømdahl, Senior Vice President i Novo Nordisk Device R&D.

Profilen bruges til at give et bedre overblik over behandlingen og kommunikerer en anbefalet dosis til den individuelle patienten og sundhedspersonalet. Dette vil i sidste ende danne grundlag for bedre sundhed og bedre livskvalitet for et stort antal patienter- og spare sundhedsvæsnet for store omkostninger som type 2-diabetes indbefatter.

De 'smarte'-insulinpenne anvendes i projektet blandt andet til at opsamle anonyme data fra et stort antal patienter på Steno Diabetes Center Nordjylland og Steno Diabetes Center Sjælland.

De tre involverede universiteter vil bruge de indsamlede data i dataskyen til at udvikle modeller og algoritmer, som skal bruges til at beregne de personaliserede behandlingsanbefalinger, som bliver kommunikeret til sundhedspersonalet og patienterne via en behandlingsplatform udviklet af softwarevirksomheden Glooko AB.