Sundheds- og Ældreministeriet

Holbergsgade 6, 1057 København K

Website: http://sum.dk

Sundhedsministeriet blev oprettet 10. september 1987. Oprettelsen af et ministerium for sundhed skete bl.a., 'for at vi i Danmark kan få opstillet en fælles sundhedspolitik og for at fremme en mere målrettet indsats og en mere direkte koordination mellem amtskommunerne og kommunerne af hensyn til patienterne', som den første sundhedsminister Agnete Laustsen (K) udtrykte det i en pressemeddelelse den 17. september 1987.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundhedsministeriet blev oprettet 10. september 1987. Oprettelsen af et ministerium for sundhed skete bl.a., 'for at vi i Danmark kan få opstillet en fælles sundhedspolitik og for at fremme en mere målrettet indsats og en mere direkte koordination mellem amtskommunerne og kommunerne af hensyn til patienterne', som den første sundhedsminister Agnete Laustsen (K) udtrykte det i en pressemeddelelse den 17. september 1987.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundhedsministeriet blev oprettet 10. september 1987. Oprettelsen af et ministerium for sundhed skete bl.a., 'for at vi i Danmark kan få opstillet en fælles sundhedspolitik og for at fremme en mere målrettet indsats og en mere direkte koordination mellem amtskommunerne og kommunerne af hensyn til patienterne', som den første sundhedsminister Agnete Laustsen (K) udtrykte det i en pressemeddelelse den 17. september 1987.    

 

 

 

 

 

I 2010 blev ministeriet igen slået sammen i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det varede til 2011, hvor indenrigsområdet blev overført til det nyoprettede Økonomi- og Indenrigsministeriet, mens resten af ministeriet igen blev til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministeriet flyttede samtidig tilbage til Holbergsgade 6. 

 

I juni 2015 blev ministeriet til Sundheds- og Ældreministeriet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navne

Pressemeddelelser

 • Endnu en aftale på plads om forhåndskøb af COVID-19-vaccine
  21.09.20 Sundhed

  For en måned siden blev der indgået aftale med Astra Zeneca om leverancer af vacciner til 2,4 mio. borgere i Danmark, hvis vaccinen godkendes. Nu har EU-Kommissionen på EU-landenes vegne forhandlet en aftale mere på plads, der potentielt indebærer mulighed for at købe ca. 3,7 mio. doser vacciner til Danmark. Flere aftaler er på vej.

 • Magnus Heunicke indkalder til pressemøde om nye coronatiltag
  15.09.20 Sundhed

  Magnus Heunicke og Sundheds- og Ældreministeriet inviterer til pressemøde. På mødet skal der snakkes om, hvad der skal gøres for at håndtere udbruddene af COVID-19 i Storkøbenhavn.

 • Topmøde skal sætte retning for fremtidens ældrepleje
  03.09.20 Velfærd

  Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke inviterer sammen med Ældre Sagen, FOA og KL til topmøde om ældreplejen.

 • EU har sikret Danmark adgang til coronavaccine
  15.08.20

  EU-Kommissionen har på vegne af EU-landene forhandlet den første forhåndsaftale om køb af vacciner mod COVID-19 på plads til borgerne i EU, herunder Danmark. Aftalen betyder, at EU-landene har sikret sig ret til at købe 300 mio. doser vacciner med option på 100 mio. yderligere.

 • Forsamlingsforbuddet blivet ikke hævet
  07.08.20 Sundhed

  På baggrund af de stigende smittetal har regeringen besluttet, at forsamlingsforbuddet ikke bliver hævet yderligere lige nu. Det skriver Sundheds- og ældreministeriet i en pressemeddelelse.

 • Appen smitte|stop er et effektivt redskab i smitteopsporing
  30.07.20 Sundhed

  Appen smitte|stop er siden lanceringen i midten af juni downloadet over 824.000 gange, og appen viser sig nu også som et effektivt redskab til smitteopsporing af de kontakter, som en smittet person ikke umiddelbart kender. Nye spørgeskemaresultater fra Statens Serum Institut peger på, at personer bl.a. bliver testet for COVID-19, fordi de via appen har fået besked om, at de har været i tæt kontakt med smittet.

 • Alle ansatte i plejesektoren skal testes for COVID-19
  01.07.20 Social

  For at overvåge smitten og beskytte de mest sårbare danskere mod COVID-19, skal ansatte på plejehjem og i hjemmeplejen fremover testes jævnligt – ud over de særlige testindsatser ved smitteudbrud. Det har KL, Danske Regioner og regeringen aftalt.

 • Statens Serum Institut skal have ny direktør
  30.06.20

  Den nye direktør skal stå i spidsen for en udvikling af SSI med det strategiske sigte at fastholde og styrke institutionens vigtige position i Danmark og resten af verden inden for forskning, overvågning og beredskab.

 • Nu åbnes der helt op for besøg på plejehjem og sygehuse
  30.06.20 Sundhed

  Fra torsdag den 2. juli kan der som udgangspunkt frit aflægges besøg på både ude- og indendørs arealer på plejehjem, i plejeboliger og på aflastningspladser samt sygehuse og klinikker.

 • Smitte|stop-appen downloadet tæt på en halv million gange
  26.06.20 Sundhed

  For en uge siden lancerede Sundheds- og Ældreministeriet smitte|stop: en ny app, der kan bidrage til kontaktopsporing i tilfælde af smitte med COVID-19. Appen er downloadet 497.000 gange til og med i går. Appen giver mulighed for, at du nemt kan give besked til andre brugere af appen, som du har været tæt på, hvis du bliver testet positiv med coronavirus. Den funktion har 80 brugere inden for den første uge benyttet sig af.

 • Demonstrant smittet med corona, mange skal testes
  17.06.20 Sundhed

  En person, der har deltaget i demonstration for Black Lives Matter i København, er nu konstateret smittet med COVID-19. Alle deltagere i demonstrationen opfordres til særlig opmærksomhed på symptomer på COVID-19 – og om der er grund til at blive testet.

 • Hurtig myndighedsindsats efter smittetilfælde i Hjørring
  16.06.20 Sundhed

  Smitteopsporingen i Styrelsen for Patientsikkerhed blev fredag sat ind for at opspore nære kontakter til Covid-19-smittede i Hjørring. Status mandag eftermiddag er, at ældre og ansatte i ældreplejen er konstateret smittede – og at der også har været konstateret smitte på to skoler – Bagterp skole og Højene skole.

 • Nu åbner plejehjem og sygehuse for besøg
  09.06.20

  Besøgsforbud og besøgsrestriktioner, som er blevet indført i plejesektoren og på sygehus- og psykiatriområdet, ophæves delvist.

 • Regeringen vil have flere social- og sundhedsassistenter
  03.06.20 Sundhed

  Regeringen er enige med KL og Danske Regioner om at arbejde for at sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet. Det skal ske på baggrund af anbefalinger fra den task force om social- og sundhedsmedarbejdere, der blev nedsat sidste år, og som i dag har fremlagt deres anbefalinger. Der er netop afsat 0,8 mia. kr. i 2020 til, at kommuner og regioner kan styrke deres uddannelsesopgave i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

 • Alle over 65 får tilbud om pneumokokvaccine
  03.06.20 Sundhed

  Målgruppen for pneumokokvaccination bliver udvidet fra 15. juni, så den nu omfatter samtlige over 65 år. Vaccinen forebygger lungebetændelse, blodforgiftning og hjernebetændelse forårsaget af pneumokokker.

 • Kommunernes velfærd får 1,5 milliarder ekstra
  02.06.20 Velfærd

  Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2021. Med aftalen løftes kommunernes økonomi med 1,5 mia. kr. næste år.

 • 1,3 milliarder ekstra skal løfte sundheden i regionerne
  02.06.20 Sundhed

  Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om regionernes økonomi for 2021, som lægger en bund under velfærden i regionerne. Det sikrer, at sundhedsvæsenet kan følge med i en tid, hvor der kommer flere ældre og flere kronikere. Derudover kompenserer regeringen regionerne for de direkte udgifter, som regionerne har haft i forbindelse med håndteringen af COVID-19.

 • Regeringen fastsætter loft på store forsamlinger på 500 deltagere
  21.04.20 Politik

  Regeringen har besluttet at fastsætte en øvre grænse for forsamlinger på 500 personer. Den skal gælde frem til den 1. september 2020.

 • Regering og folketing udvider vaccinationsprogram
  01.04.20 Sundhed

  Folketingets partier og regeringen iværksætter ny vaccinationspakke, der skal reducere antallet af sårbare patienter, som rammes af andre alvorlige infektionssygdomme og medvirke til at forhindre et overbelastet sundhedsvæsen under udbruddet af coronavirus i Danmark.

 • En dansker er testet positiv for COVID-19
  27.02.20

  En dansker er testet positiv for den nye coronavirus COVID-19.

 • Ministre vil have undersøgt mangel på SOSU'er og sygeplejersker
  21.06.18 Sundhed

  Fire ministre skyder kortlægningsarbejde i gang, der skal undersøge kommuner og regioners udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet.

 • Sundhedsminister vil øge læger og sygeplejerskers tillid og retssikkerhed
  31.01.18 Velfærd

  Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby sætter efter dialog med læger og sygeplejersker ind med en række tiltag, der skal genskabe et tillidsfuldt samarbejde mellem sundhedsvæsnet og Styrelsen for Patientsikkerhed.

 • Regioner og minister enige: Politisk aftale om patientansvarlig læge
  15.11.16 Velfærd

  Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner har i samarbejde med flere faglige organisationer og patientforeninger indgået en aftale om en national model for patientansvarlige læger. Det skal øge patienternes tryghed og kvaliteten i behandlingen i det danske sygehusvæsen. Læs om aftalen her.

 • Satspulje: Forsøg med medicinsk cannabis får penge
  08.11.16 Velfærd

  Patienter med eksempelvis kræft, multipel sclerose eller rygmarvsskade kan fra 2018 få lægeordineret medicinsk cannabis. Det ligger fast, efter at satspuljepartierne er blevet enige om en ny forsøgsordning.

 • Satspulje: 770 mio. til sundhed og ældre
  08.11.16 Politik

  Regeringen og satspuljepartierne har indgået en satspuljeaftale til ca. 770 mio. kr. på sundheds- og ældreområdet. Med aftalen styrkes indsatserne over for blandt andre børn i sårbare familier, kræftpatienter, mennesker med psykiske lidelser og svage ældre.

 • Her er den nationale demenshandlingsplan
  26.09.16 Velfærd

  PRESSEMEDDELELSE – Tre nationale mål og 27 konkrete initiativer skal løfte demensindsatsen og gøre Danmark demensvenligt. Sundheds- og ældreministeren vil sikre en højere og mere ensartet kvalitet i behandlingen og plejen af mennesker med demens og i hjælpen til de pårørende.

 • Stop vold og trusler på botilbud: Her er regeringens otte forslag
  01.09.16 Politik

  PRESSEMEDDELELSE - Medarbejdere og beboere på landets botilbud skal føle sig trygge og sikre i deres hverdag. Regeringen går videre med otte konkrete indsatser på baggrund af anbefalingerne fra en arbejdsgruppe med fem ministerier, KL og Danske Regioner. Regeringen indkalder nu til politiske forhandlinger om sikkerheden på botilbud.

 • Ny kræftplan fra sundhedsministeren: Første røgfri generation i 2030
  24.08.16

  PRESSEMEDDELELSE – En massiv økonomisk satsning, der skal fremtidssikre og forbedre kræftbehandlingen. Sådan betegner sundhedsminister Sophie Løhde regeringens Kræftplan IV, der bl.a. skal sikre, at danske kræftpatienter i 2025 skal have samme chance for at overleve en kræftsygdom som de bedste af vores nordiske naboer.

 • Nye nationale mål for sundhedsvæsnet skal øge kvaliteten for patienterne
  29.04.16 Velfærd

  Indsatsen for at løfte kvaliteten i sundhedsvæsenet får nye ambitiøse mål. Sundheds- og ældreministeren, Danske Regioner og KL er enige om otte nationale mål for, hvor det samlede sundhedsvæsen skal bevæge sig hen til gavn for patienterne. Lokal forankring og metodefrihed er afgørende faktorer fremover.

 • Nye principper sætter retning for prioriteringer inden for sygehusmedicin
  04.04.16 Velfærd

  Alle partier i Folketinget er blevet enige om en række overordnede principper for prioriteringer inden for sygehusmedicin. Sundhedsministeren vil på vegne af partierne overdrage principperne til Danske Regioner.

 • Ny prisloftaftale sænker listepriser på sygehusmedicin med 10 procent
  01.04.16 Velfærd

  Listepriserne sænkes med 10 procent over en 3-årig periode, og den eksisterende referenceprismodel ændres, så der fremadrettet sker en genberegning af listepriserne på ny sygehusmedicin, i takt med at medicinen introduceres i en række udvalgte lande. Det er hovedprincipperne i en ny aftale, som Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet i dag indgår med Lægemiddelindustriforeningen (Lif).

 • Over 30 mio uddelt til forebyggelse og behandling af ludomani
  11.02.16 Velfærd

  Sundheds- og Ældreministeriet støtter en række projekter, som skal være med til at forebygge ludomani og sikre behandling til de spilafhængige.

 • Over 30 mio uddelt til forebyggelse og behandling af ludomani
  11.02.16 Velfærd

  Sundheds- og Ældreministeriet støtter en række projekter, som skal være med til at forebygge ludomani og sikre behandling til de spilafhængige.

 • Folketinget vedtager strammere regler for private ambulancer
  11.02.16 Politik

  Reglerne for private ambulancetjenester bliver nu strammet, så firmaerne fremover skal leve op til samme krav, som de firmaer, der kører ambulancer for det offentlige sundhedsvæsen. Det ligger fast, efter Folketinget i dag har vedtaget et lovforslag fremsat af sundhedsministeren.

 • Akutpakke skal få patienter væk fra sygehusgangene
  02.02.16 Velfærd

  Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har indgået en aftale med partierne bag finansloven 2016 om en akutpakke, der skal nedbringe overbelægningen på sygehusene. Akutpakken er første del af en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, som regeringen har afsat 1,2 milliarder kroner til.

 • Ældre på plejecentre og i egen bolig er tilfredse med hjælpen
  04.01.16 Velfærd

  Mere end 8 ud af 10 ældre, der bor på plejehjem eller i plejebolig, er tilfredse med den hjælp, de får. Tilfredsheden er også høj blandt ældre, der modtager hjemmehjælp i egen bolig. Det viser en ny undersøgelse, som Sundheds- og Ældreministeriet og KL offentliggør i dag.

 • National satsning skal opspore KOL-patienter tidligere
  08.12.15 Velfærd

  PRESSSEMEDDELELSE - Regeringen, Danske Regioner og KL sætter gang i en national satsning for mennesker med lungesygdomme. Satsningen, som der er sat 250 mio. kr. af til, skal bl.a. føre til, at lungesygdommen KOL bliver opdaget langt tidligere.

 • Regeringen og Danske Regioner: Danmark skal satse på personlig medicin
  10.11.15 Velfærd

  Der er store potentialer i at skræddersy og målrette medicin til den enkelte patient. Regeringen og Danske Regioner er derfor parate til at satse massivt på forskning i personlig medicin, der vil kunne give blandt andre patienter med kræftsygdomme en mere effektiv medicinsk behandling.

 • Satspuljemidler fordelt på sundheds- og ældreområdet
  26.10.15 Velfærd

  En ny satspuljeaftale på sundheds- og ældreområdet til 874,3 millioner kr. er forhandlet på plads i Sundheds- og Ældreministeriet. Svage ældre, demente og mennesker med psykiske problemer er nogle af de grupper, som får glæde af midler fra satspuljen 2016-2019. Find aftaletekst her.

 • Ny handlingsplan skal give demente og pårørende et bedre liv
  22.09.15 Velfærd

  Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde sætter nu gang i arbejdet med en ny national handlingsplan for demens, der skal gøre Danmark til et mere demensvenligt samfund og styrke indsatsen over for det stigende antal danskere med en demenssygdom og deres pårørende.

TILMELD NYHEDSBREV