Sundhedsminister vil drøfte medicinpriser med de nordiske lande

Priser på sygehusmedicin er på sundhedsminister Sophie Løhdes foranledning på dagsordenen, når sundhedsministrene fra de nordiske lande 9. september mødes i Nordisk Ministerråd i København.

Lægemiddelindustrien udvikler løbende ny og bedre medicin, der introduceres på markedet rundt om i verdenen. Set ud fra et patientperspektiv er det en positiv udvikling, for det betyder, at det i dag er muligt at behandle sygdomme, som man tidligere døde eller blev invalideret af.
 
Den nye, og ofte også dyre, medicin er imidlertid også en udfordring for mange lande. Det gælder også Danmark, hvor udgifterne til sygehusmedicin er steget de senere år. Sundhedsminister Sophie Løhde har derfor sat medicinpriser på dagsordenen, når hun i dag mødes med sine nordiske ministerkolleger i regi af Nordisk Ministerråd.
 
"Vi skal glæde os over, at der løbende bliver udviklet ny medicin til gavn for patienterne. Men omvendt skal jeg heller ikke lægge skjul på, at det er en udfordring at finde penge til at dække de stigende udgifter til sygehusmedicin," siger Sophie Løhde og fortsætter:
 
"Det er ikke bare her i Danmark, at de stigende udgifter til sygehusmedicin er en udfordring. Vores nordiske naboer har samme problem, og derfor vil jeg gerne drøfte med de andre nordiske lande, om vi kan dæmpe udgifterne til medicin ved at bruge hinanden bedre".
 
Sundhedsministeren vil bl.a. gerne drøfte, om samarbejdet på medicinområdet kan styrkes mellem de nordiske lande. Det kan eksempelvis ske ved at øge udvekslingen af informationer på tværs af landene om priser og vilkår for indkøb af medicin.
 
"Vi vil stå stærkere, når vi skal forhandle priser på sygehusmedicin med lægemiddelindustrien, hvis vi kan trække på viden og erfaringer fra de øvrige nordiske lande. Og derfor håber jeg, at vi på tværs af landene i Norden kan styrke vores samarbejde på medicinområdet", siger Sophie Løhde.
 
Fakta om udviklingen i udgifter til medicin 
Regionernes udgifter til sygehusmedicin har været stigende de senere år (se tabel 1).
 
Samtidig har der været et fald i udgifterne til tilskud til apotekermedicin (se tabel 2), som stort set har udlignet udgiftsstigningen på sygehusmedicin.
 
Tabel 1: Regionale regnskabstal for sygehusmedicin 2009-2014, mio. kr.
 
                             2009       2010       2011       2012       2013       2014      
Sygehusmedicin   5.533       5.814      5.858      6.451      6.941      7.451
Kilde: Finansministeriet 
 
Tabel 2: Regionale regnskabstal for medicintilskud 2009-2014, mio. kr.  
                               2009     2010     2011     2012     2013     2014  
 Tilskudsmedicin     6.900    7.067    6.542     6.103    5.504    5.616
Kilde: Finansministeriet
 
Som det fremgår, faldt udgifterne med ca. 1.560 mio. kr. i perioden fra 2010 til 2013 til medicintilskud. Fra 2013 til 2014 steg udgifterne imidlertid med ca. 110 mio. kr.
Emneord: Sophie Løhde, Medicinpriser, Nordisk Råd, Sundhedsminister, Medicinpriser på himmelflugt
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også