Sundhedsstyrelsens tidligere direktør støttede med sin kritik af regeringen ikke sin efterfølger – tværtimod

Det vakte i weekenden opsigt, da den tidligere og fyrede direktør i Sundhedsstyrelsen, Else Smith, i en stort opsat artikel i Politiken under overskriften ”Der var og er ingen sundhedsmæssig belæg for at lukke hele landet ned” tilsyneladende udtalte sig imod regeringens beslutning om at lukke de danske grænser. Men det var ikke det, hun opponerede imod. Tværtimod kritiserede hun tiltag, som var støttet af hendes efterfølger Søren Brostrøm.

”De tiltag, der blev truffet onsdag, må betragtes som politiske beslutninger. Der var og er intet reelt sundhedsfagligt belæg for at lukke hele landet ned,” udtaler Else Smith i et interview til Politiken i går søndag. Dermed kunne det se ud, som om hun bakkede sin efterfølger på posten som direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, op.

En kritik af tiltag støttet af Søren Brostrøm

Men det er værd at bemærke, at hun henviser til beslutningerne onsdag den 11. marts. For som det også fremgår af interviewet i Politiken, er det lavet indenregeringen og Mette Frederiksen fredag  den 13. marts meddelte, at landets grænser ville blive lukket. 

Else Smiths kritik rettede sig altså mod de øvrige tiltag, som regeringen allerede havde taget, og som var blevet støttet af Søren Brostrøm. Det drejer sig om lukningen af alle uddannelsesinstitutioner, daginstitutioner, kulturinstitutioner, biblioteker og fritidstilbud samt hjemsendelsen af alle offentlige ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner. 

Fyret to gange på fire år

Om indgrebene siger Else Smith til Politiken: ”Spørgsmålet er, om denne voldsomme indgriben i samfundet, der kan ødelægge vores økonomi, hjælper. Det er jo et virus, der skal finde en balance med os mennesker, og nok vil ende som et sæsonvirus, som vi har så mange andre af i forvejen.”

Det var Else Smith, der som direktør for Sundhedsstyrelsen i 2011 ansatte Søren Brostrøm i styrelsen. I 2015 afløste han hende som direktør, efter hun blev fyret i kølvandet på en rækker sager, hvor styrelsen blev kritiseret for ikke at føre korrekt tilsyn med læger, som praktiserede under gængs standard.

I marts 2019 blev Else Smith efter tre år på posten fyret som vicedirektør på Hvidovre og Amager Hospital på grund af uenigheder i direktionen.

Mette Frederiksen: ”Hellere for langt end det modsatte”

Samme dag – altså i går søndag den 15. - sagde Mette Frederiksen ifølge Ritzau: ”Vi er ikke i en situation, hvor vi som regering alene kan tillade os at læne os op ad evidens, for vi står med en ny sygdom, som udvikler sig på en måde, myndighederne ikke har kunnet forudse. For ganske få uger siden var der en række myndigheder, der mente, at smitten ikke ville komme til Danmark, og at den ikke var farlig. Hvis vi skal afvente evidensbaseret viden i forhold til Covid-19, så kommer vi ganske enkelt for sent”  

Afslutningsvis sagde statsministeren: ”Jeg vil hellere gå et skridt for langt end det modsatte.”

Søren Brostrøm: ”Ud fra mange hensyn”

I den sammenhæng er det også værd at bemærke, hvad Søren Brostrøm udtalte i forbindelse med lukningen af landets grænser: »Det er en politisk beslutning ud fra mange hensyn. Der findes ikke betydelig videnskabelig dokumentation for, hvor stor en effekt det vil have. Der findes historiske erfaringer, hvad angår influenza og pandemier«.

Her er der grund til at hæfte sig ved hans bemærkning ’ud fra mange hensyn’, og at han på intet tidspunkt specifikt har kritiseret regeringens beslutning, men blot henvist til den ’videnskabelige dokumentation’, som Mette Frederiksen mener vil kunne komme ”for sent.”

Filosof: ”Andre overvejelser end blot de medicinsk faglige”

I et indlæg i POV International skriver filosoffen Dorte Jelstrup, der er ekstern lektor på RUC, ikke konkret om grænselukningen, men om konflikten mellem det at redde sårbare borgeres liv versus økonomi. Hun mener, det er naturligt, at regeringen også medtager andre overvejelser end de blot medicinsk faglige i de politiske beslutninger, den træffer, for at styre landet gennem sundhedskrisen:

”Har vi en statsminister, der i denne tid prioriterer menneskeliv og også sårbare borgeres menneskeliv over kortsigtet økonomisk snusfornuft, så vil jeg sige, at det er en statsminister, der har min støtte,” spørger hun?

”Den konflikt, der er mellem på den ene side at tage hensyn til borgere, der er sårbare i forhold til den nye coronavirus, og på den anden side at tage hensyn til økonomien, både samfundsmæssigt, for virksomhederne og for den enkelte borger, er en konflikt, som kun lader sig overveje som dét, den udgør, nemlig en normativ problemstilling.

Folk inde i Sundhedsstyrelsen eller folk, der tidligere har været ansat inde i Sundhedsstyrelsen, har ikke mere forstand på at udfolde en rationel diskussion af en normativ problemstilling end alle mulige andre.

Og folk inde i Sundhedsstyrelsen eller folk, der tidligere har været ansat inde i Sundhedsstyrelsen, er heller ikke folkevalgte politikere med den politiske opgave, der består i at holde Danmark som et sikkert samfund, også helbredsmæssigt set, for dets borgere.”

Rettelse: Dorte Jelstrups indlæg i POV tager ikke, som det kunne fremstå i en tidligere version af denne artikel, stilling til beslutningen om grænselukning i Danmark i forbindelse med coronakrisen.

Læs i øvrigt DRs overblik over, hvad de enkelte europæiske lande gør i forhold til grænselukninger og andre tiltag mod COVI-19

Foto: Jeppe Carlsen, Hjerteforeningen og Sundhedsstyrelsen 

 

Emneord: Sundhedsstyrelsen, Else Smith, Søren Brostrøm, Covid-19

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også