Tag faget tilbage

Tag faget tilbage

Slotsbryggen 18, 4800 Nykøbing F

Telefon: 21403678 Website: www.facebook.com/tagfagettilbage E-mail:

Tag faget tilbage er et initiativ, der har til formål at skabe debat om og arbejde imod det stigende bureaukrati i sundhedssektoren.

Initiativet er startet af praktiserende læge Peter Wied og har i løbet af kort tid samlet opbakning fra en stor gruppe sundhedsfaglige personer på tværs af faggrupper og sektorer via facebook-gruppen Tag faget tilbage.

Bevægelsen har også vakt interesse hos andre faggrupper uden for sundhedsområdet, og der er oprettet tilsvarende facebook-grupper for disse som led i en samlet bevægelse mod det udbredte offentlige bureaukrati.

Pressemeddelelser

 • Fagfolk får mundkurv på
  14.01.14 Politik

  I Danmark er ytringsfrihed en grundlovssikret ret, og personer, der ytrer sig, bliver ikke internerede eller sendt i arbejdslejre. Men alligevel kan man opleve, at fagpersoner, der forsøger at råbe myndighederne op, får mundkurv på eller bliver truet til tavshed.

 • Afbureaukratisering kræver samarbejde mellem myndigheder og fagfolk
  25.11.13 Politik

  Det er glædeligt, at politikerne i forbindelse med det netop overståede valg har vist forståelse for nødvendigheden af at nedbringe det vildtvoksende bureaukrati i den offentlige sektor. Men det konkrete arbejde med at genskabe fornuften kan ikke udføres fra ministerens skrivebord.

 • Faglige organisationer bør støtte afbureaukratisering
  18.11.13 Politik

  Den offentlige sektor er tynget af et vildtvoksende bureaukrati. Nu kræver fagfolk, at de faglige organisationer kommer på banen og aktivt går ind og støtter deres medlemmers kamp mod kontroltyranniet og de nyttesløse registreringer.

 • Vis os tillid - giv os tid
  06.11.13 Politik

  Det danske samfund ødsler skatteborgernes penge bort på nytteløst, offentligt bureaukrati.

 • Tag faget tilbage
  28.10.13 Politik

  Tiden er kommet til, at vi som sundhedsfaglig gruppe melder fra over for myndighedernes tiltagende kontrol og bureaukrati og kræver faget tilbage.

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner