Tag faget tilbage er et initiativ, der har til formål at skabe debat om og arbejde imod det stigende bureaukrati i sundhedssektoren.

Initiativet er startet af praktiserende læge Peter Wied og har i løbet af kort tid samlet opbakning fra en stor gruppe sundhedsfaglige personer på tværs af faggrupper og sektorer via facebook-gruppen Tag faget tilbage.

Bevægelsen har også vakt interesse hos andre faggrupper uden for sundhedsområdet, og der er oprettet tilsvarende facebook-grupper for disse som led i en samlet bevægelse mod det udbredte offentlige bureaukrati.

Seneste artikler

Seneste blogindlæg

Seneste pressemedelelser

Seneste cases

Navnenoter