Ø&I Årgang 32 nr. 1: Fra resultatløn og præstationsløn til resultatledelse
02/11/2016
Ledelse ​Indsigter fra adfærdsøkonomi problematiserer nogle væsentlige forudsætninger for, at performancerelaterede lønsystemer bidrager til effektivitet i den offentlige sektor. Der redegøres i denne artikel for sådanne indsigter samt for resultater fra empirisk forskning i tilknytning hertil. Det belyses, hvordan disse indsigter og resultater i særlig grad begrunder vanskeligheder i forhold til at opnå accept af lønforskelle knyttet til performancerelaterede lønsystemer i den offentlige sektor. På baggrund af især nyere empirisk forskning undersøges, hvilke konsekvenser manglende accept af lønforskelle kan få for arbejdsmoral og indsats. Implikationerne for brug af performancerelateret løn i den offentlige sektor diskuteres afslutningsvis, og der peges på et alternativ.

Pressemedelser

Seneste blogindlæg

Cases

Navnenoter