Personalismen er et alternativ til individualisme og kollektivisme og betoner menneskets relationer som kilde til lykke.

Antologi om relationel praksis i velfærd

Velfærd

12/01/2015 07:00

Cura

30. januar 2015 udgiver tænketanken Cura i samarbejde med Forlaget Boedal en antologi, hvor fagfolk belyser hvordan relationen igen kan komme i centrum i vores velfærdssamfund.

På flere områder er vores ellers så velsmurte og velfungerende samfund ved at bevæge sig væk fra det, som tjener menneskers egentlige lykke. Det store antal mennesker der reagerer med stress og mistrivsel er bare én indikation på dette. Vækst og konkurrence er blevet et formål i sig selv, også selv om det er på bekostning af sundhed og trivsel. Bureaukratiske systemer fremstår som "nødvendighedens politik", selv om de fleste gerne ville være foruden.

Tænketanken Cura vil sætte spørgsmålstegn ved "nødvendighedens politik" og ved fornuften og legitimiteten i centralisme, bureaukrati og markedsgørelse som de herskende samfundsparadigmer. Derfor står tænketanken bag udgivelsen af to antologier, den første med titlen "Det personlige samfund - personalisme i praksis", der udkommer den 30. januar 2015. Anden del udkommer i maj 2015 med titlen "Det relationelle menneske - personalisme i perspektiv".

Det relationelle menneske- og samfundssyn

I antologierne beskriver en række overvejende danske forfattere, hvordan det relationelle menneske- og samfundssyn, som kaldes personalisme, kan reflekteres og praktiseres inden for en række forskellige videns- og virkefelter i samfundet.

Forfatterne er bl.a. fremtidsforsker Anne Skare, sociolog Emilia van Hauen, tidl. plejehjemsleder Thyra Frank, Grundtvig-kenderne Ove Korsgaard og Regner Birkelund, rektor Elsebeth Gerner Nielsen samt en række praktikere og eksperter inden for bl.a. frivilligt socialt arbejde, terapi, undervisning, ledelse, arkitektur, design, boformer, udvikling, konfliktløsning og så videre.

Tab af relationer og værdighed

"Når vi ved, at menneskers gode liv afhænger af, om de har mulighed for at være en del af et fællesskab, engagere sig, være noget for nogen og blive behandlet med respekt, så burde relationer og værdighed også være centrale pejlemærker i vores udvikling af velfærden, men sådan er det ikke. Tværtimod betyder centraliseringen, urbaniseringen og markedsgørelsen sammen med digitaliseringen, at vi står med et historisk tab af social kapital og menneskelighed i vores samfund, siger direktør for Cura Karen Lumholt, som sammen med forfatter Jonas Norgaard Mortensen står bag antologien.

Joans Norgaard Mortensen er forfatter til bogen "Det fælles bedste - introduktion til personalismen", som har gjort personalismen som menneske- og samfundssyn tilgængelig på dansk og er kommet i 3 oplag. "Det er første gang, også internationalt, at personalismen med disse antologier bliver omsat så konkret til samfundsmæssig praksis", siger Jonas Norgaard Mortensen.

Personalisme ukendt i Danmark

Personalismen er et sammenhængende tankesæt, som adskiller sig radikalt fra både individualismen og kollektivismen, men har været næsten ukendt i Danmark. Til gengæld nyder personalismen stor udbredelse i fx USA, Polen, Frankrig, Tyskland og i sydamerikanske stater. Internationalt forbinder vi Martin Luther King Jr., Desmond Tutu og Vaclav Havel med personalismen.

Personalismen er beslægtet med både eksistentialisme og kristen humanisme og kan på dansk grund især knyttes sammen med K.E. Løgstrup og N.F.S. Grundtvig. Derfor er det også Grundtvigsk Forum i Vartov, Farvergade 27 i København, der lægger hus til lanceringen den 30. januar.

For yderligere informationer kontakt Karen Lumholt, direktør for tænketanken Cura, mobil 40144980, eller formand for Cura's bestyrelse Bjarke Friis.

Mest Læste

Annonce