10,8 millioner til Task Force for klimatilpasning

02/11/2011 13:30

Nick Allentoft

Miljøminister Ida Auken nedsætter en Task Force for klimatilpasning, som skal hjælpe med at forebygge oversvømmelser forårsaget af klimaforandringerne. Med i Task Forcen er også et rejsehold.

Danskerne har de sidste to somre oplevet voldsomme skybrud med oversvømmede kældre og ødelagte ejendele som konsekvens. Det understreger, at der er behov for klimatilpasning, og derfor nedsætter regeringen nu en Task Force, som skal udarbejde en national handlingsplan for klimatilpasning og sikre, at EU's oversvømmelsesdirektiv bliver implementeret hurtigt.

-Det er ikke rimeligt, at danskerne skal stå i vand til knæene hver sommer på grund af klimaforandringerne. Den tidligere regering har forsømt at handle over for de voldsomme skybrud og bare ladet stå til. Nu sørger vi for, at der for alvor sker noget på området - nu går vi fra viden til handling, siger miljøminister Ida Auken.

Task Forcen indeholder blandt andet et rejsehold, som skal styrke samarbejdet med kommunerne og tilbyde hjælp til at udarbejde de kommunale handleplaner om klimatilpasning. Handleplanerne skal være færdige inden for to år. Derudover styrkes Videncenter for klimatilpasning, som blev overført fra Klima- og Energi- og Bygningsministeriet til Miljøministeriet ved regeringsdannelsen.

-Kommunerne skal virkelig lægge sig i selen for at undgå nye kvarterer, der står under vand, sådan som vi har set det rundt om i landet de seneste par år. Det er afgørende, at kommunerne lever op til deres ansvar, og nu vil vi hjælpe dem ved at sende rejseholdet ud i landet, siger miljøminister Ida Auken.

Task Forcen er en del af en større pakke af initiativer på klimatilpasning, som er på vej fra Miljøministeren. Det skal blandt andet samtidig undersøges om vandselskabernes har tilstrækkelige muligheder for at bidrage aktivt til klimatilpasning, og vandløbs- og vandforsyningslovene bliver moderniseret.

Regeringen har afsat yderligere 10,8 millioner kroner til området over de næste to år. Pengene findes ved at omprioritere i Miljøministeriet.

Mest Læste

Annonce