24 nye områder kan egne sig til testmøller

04/11/2011 13:56

Nick Allentoft

Efter at have undersøgt næsten 200 forskellige arealer har forligskredsen bag den politiske aftale om vindmølletestcentret i Østerild fundet frem til 24 steder i Danmark, som kan være egnede til at opstille testvindmøller på 200-250 meter i den sidste testfase, inden de sendes på markedet - de såkaldte serie-0 møller.

De 24 områder er beskrevet i en ny rapport fra Naturstyrelsen og har været i offentlig høring hen over sommeren. Områderne fordeler sig i 13 forskellige kommuner, der på nær Lolland Kommune og Vordingborg Kommune ligger i Jylland. Naturstyrelsen har foretaget en miljøvurdering efter nogle overordnede principper om, at vindforholdene skal være i orden, afstanden til nærmeste bolig skal tage højde for risikoen for støj, og områderne må ikke falde sammen med Natura 2000-områder, fredskov eller fredede områder.

- Vi skal gå forrest i kampen for vedvarende energi, og vi skal gå forrest i kampen for de tusinder af arbejdspladser, der ligger i at udvikle fremtidens vindteknologi. Jeg satser hårdt på at genoplive vindenergien i Danmark, og her er industriens muligheder for at teste deres produkter vigtig. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi i forligskredsen nu har peget på disse områder, som potentielt egnede som testpladser, siger miljøminister Ida Auken.

Det er nu op til de enkelte vindmølleproducenter selv at udvikle projekter på de enkelte arealer, som hver især skal godkendes af kommunen og undersøges i en VVM-redegørelse. Arealerne er dermed ikke godkendt til at huse møller endnu.

- Kommunerne har et stort engagement i arbejdet med at få mere vedvarende energi, og det vil jeg meget gerne rose dem for. Det er vigtigt, at de er med og kan bakke op om indsatsen for vindenergien. Derfor vil de også skulle tage stilling til alle de konkrete projekter, før der kan sættes møller op, siger Ida Auken.

Testpladserne til serie-0 møller er en del af aftalen om et nationalt testcenter for vindmøller i Østerild, som blev indgået mellem den tidligere VK-regering, S, DF og SF, og som R nu har tilsluttet sig. Aftalen omfatter syv møller i testcenteret i Østerild, 10 prototypemøller samt mulighed for at vindmølleproducenterne kan rejse de 40-80 serie-0 møller, som vindmølleindustrien forventer, der vil være behov for.

Mest Læste

Annonce