65 initiativer skal gøre det mindre bøvlet at være borger

24/05/2011 15:03

Nick Allentoft

IM: Regeringen fremsætter i dag en samlet ”Væk med bøvlet”-pakke med 65 initiativer til at gøre det mindre bøvlet, når borgeren har kontakt med det offentlige.

Borgere får mulighed for at printe attester ud fra nettet.
Unge under 16 får lov til at lufte naboens hund uden at skulle betale skat.
Boligejere, der bygger ny garage på op til 35 m2, slipper for at skulle anmelde byggeriet.

Universitetsstuderende får mulighed for at skrive på deres egen computer, når de går til eksamen.
Pensionister får mulighed for at tjene lidt ekstra hos travle familier uden at skulle betale skat.

Det er blot fem af i alt 65 initiativer, som regeringen i dag fremsætter med en ”Væk med bøvlet”-pakke, der skal gøre det mindre bøvlet og bureaukratisk for borgerne at møde det offentlige.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”Regeringen har som målsætning, at det skal være mindre bøvlet at være dansker. Derfor er det en fryd at stå med så mange gode ideer i hånden. Ud over at gøre dagligdagen lettere for danskerne vil initiativerne i denne regeringsplan også føre til, at ressourcerne bruges bedre. Det er der ekstra brug for i disse år.”

Den nye publikation er en afrapportering af regeringens afbureaukratiseringsprogram, hvor ”Væk med bøvlet”-pakken udgør den seneste. Regeringen vil også fremover arbejde for, at ny lovgivning, der sætter rammerne for borgernes møde med den offentlige sektor, ikke skaber unødigt bøvl. ”Væk med bøvlet”-pakken omfatter både helt nye initiativer og samler samtidig op på regeringens igangværende indsats for at skabe bedre service for borgerne.

Ideerne i Væk med bøvlet-rapporten er indsamlet gennem en spørgeundersøgelse blandt ca. 2000 borgere, en række interviews med ansatte på kommuner og i statsforvaltninger og gennem forskellige ministeriers ”Væk med bøvlet”-kampagner (se s. 8 i rapporten for flere detaljer).

Se den samlede rapport her

Mest Læste

Annonce