91 procent af undervisningstimerne gennemføres

17/05/2011 09:53

Nick Allentoft

Langt de fleste skoler undgår timer uden undervisning, men der er plads til forbedringer. Det viser en ny undersøgelse af planlagte, gennemførte og aflyste undervisningstimer i folkeskolen.

I gennemsnit gennemføres cirka 91 procent af alle undervisningstimer i folkeskolen som planlagt. Eleverne har vikar i otte procent af timerne, mens under en procent må aflyses, afholdes som selvstændige undervisningstimer eller afholdes som vikartimer uden undervisning.

Det viser en ny undersøgelse af omfanget af planlagte, gennemførte og aflyste undervisningstimer i folkeskolen foretaget af UNI•C Statistik & Analyse.

Undervisningsminister Troels Lund Poulsen konstaterer, at det gennemsnitlige omfang af timer, der ikke gennemføres som planlagt, udgør mindre end 10 procent af undervisningstiden.

"Det glæder mig, at så mange skoler er sig deres ansvar bevidst og løser opgaven, men det er utilfredsstillende, at resultaterne ikke er forbedret tilstrækkeligt. Jeg hæfter mig især ved, at man har etableret selvstyrende team med ressourcer til at dække vikartimerne på skolerne. Det har tilsyneladende ikke haft den tiltænkte virkning.

Der er skoler, som skal gøre det bedre, og jeg har derfor bedt Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om at inddrage oplysningerne i det løbende kvalitetstilsyn med folkeskolen," siger Troels Lund Poulsen.

I godt otte procent af timerne har eleverne en vikar, der underviser efter lærerens plan eller efter instruktion fra den fraværende lærer. I ganske få timer arbejder eleverne for sig selv på skolen eller hjemme med undervisningsstof, som de er instrueret i. I lidt mindre end en procent af undervisningstiden indsætter skolerne en vikar, som ikke har fået instruktion, eller de sender eleverne hjem eller i skolefritidsordning.

I to kommuner gennemføres over 95 procent af alle timer som planlagt, mens der i en enkelt kommune kun gennemføres 85 procent af de planlagte timer. På skolerne er variationen større.

Den største enkeltårsag, til at timer må afholdes uden undervisning, er sygdom og barns første sygedag. Dernæst kommer lærernes efteruddannelse og kurser, som er årsag til 15 procent af timerne uden undervisning.

"Det er vigtigt, at efteruddannelse ikke sker på bekostning af elevernes undervisning, og det undrer mig, at det er nødvendigt at aflyse undervisning på grund af efteruddannelse, som skolerne, i modsætning til sygdom, kan planlægge sig ud af. Jeg må derfor opfordre skolerne til at blive bedre til at planlægge lærernes efteruddannelse," siger Troels Lund Poulsen.

Indsamlingen fra UNI•C Statistik & Analyse er sket i fire uger i november 2010. Der er planlagt en tilsvarende indsamling i slutningen af 2011.

Mest Læste

Annonce