Afbureaukratisering gået i stå

19/01/2011 14:50

Nick Allentoft

Regeringens afbureaukratisering af den offentlige sektor snegler sig af sted. Kun én ud af ti ansatte har arbejdet med afbureaukratisering i de senere år. Samtidig har et stort flertal ingen tiltro til, at deres arbejde vil blive lettere af regeringens fortsatte kamp mod papirbøvlet.

Det viser en ny undersøgelse fra FTF.Regeringens forsøg på at få afbureaukratiseret den offentlige sektor har stået på siden trepartsaftalerne i 2007. Men siden 2001 er der blevet udstedt 1.643 nye regler, viser en opgørelse omtalt i Berlingske Tidende i dag. Og ude på de offentlige arbejdspladser skal man lede længe efter opbakningen til regeringens forsøg på at formindske papirbøvlet.

Regeringens forsøg på at få afbureaukratiseret den offentlige sektor har stået på siden trepartsaftalerne i 2007. Men siden 2001 er der blevet udstedt 1.643 nye regler, viser en opgørelse omtalt i Berlingske Tidende i dag. Og ude på de offentlige arbejdspladser skal man lede længe efter opbakningen til regeringens forsøg på at formindske papirbøvlet.

I hvert fald har hele 70 procent af de ansatte ingen tiltro til, at de får lettere ved at udføre deres arbejde, som følge af regeringens fortsatte arbejde med at afbureaukratisere den offentlige sektor.

Det viser en ny undersøgelse, som FTF har foretaget blandt ca. 2.100 offentligt ansatte på FTF-området som fx pædagoger, lærere og sygeplejersker. Men kun hver tiende (11 procent) har arbejdet med afbureaukratisering i de senere år, viser undersøgelsen. Også selv om der er nok at tage fat på: De ansatte bruger i gennemsnit stadig en time om dagen på dokumentation - ligesom forrige år, hvor FTF foretog en lignende undersøgelse.

Hver tredje af de få, der rent faktisk har arbejdet med afbureakratisering, svarer, at der ingen reelle effekter har været af arbejdet med afbureaukratisering. Kun 15 procent svarer, at afbureaukratisering på deres arbejdsplads har givet besparelser i budgettet. Og endnu færre - 12 procent – svarer at afbureaukratiseringen har givet bedre kvalitet af det, der leveres.

Nye love skal tjekkes

Det ser med andre ord stadig sløjt ud for afbureaukratiseringen, mener Bente Sorgenfrey, formand for FTF, der er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte. Hun pointerer, at det nu er mere end tre år siden, at regeringen, lønmodtagerne og arbejdsgiverne med trepartsaftalen slog fast, at der skal ske en afbureaukratisering.

”Regeringen siger, at den har sat afbureaukratisering på dagsordenen. Efter tre år kan det ikke være rigtigt, at kun hver tiende arbejder med det ude på de offentlige arbejdspladser. De konkrete initiativer er tydeligvis for få og små. Som undersøgelsen viser, er de ansatte helt ved at miste troen på projektet”, siger Bente Sorgenfrey.

Hun mener, at det er medarbejderne, der er kernen i at få seriøst gang i afbureaukratiseringen. Det er dem, der skal bære den igennem i hverdagen. Hvis medarbejderne skal få en kampgejst i forhold til at komme papirbøvlet til livs, er der kun én opskrift, mener hun: At de bliver inddraget i arbejdet med at afbureukratisere.

Læs også: Afbureaukratisering gået i sneglefart fra 2009

//FTF/Mette Løvgren, Journalist |

Mest Læste

Annonce