Ældre får mindre af hjemmeplejens tid

14/06/2011 11:24

Nick Allentoft

Stik imod regeringens målsætning bruger medarbejderne i hjemmeplejen mindre af deres tid ude hos borgerne, viser en ny opgørelse fra FOA. Mindre tid til pleje og mere tid til registrering og bureaukrati. Sådan er det gået i hjemmeplejen de seneste år, selvom det er stik imod regeringens målsætning.

Nye tal fra FOA viser, at plejepersonalet i halvdelen af alle kommuner bruger mindre af deres samlede arbejdstid ude hos borgeren. I 2007 var medarbejderne i gennemsnit ude hos borgerne 53,2 procent af deres arbejdstid, mens det i 2009 kun var 51,7 procent af arbejdstiden, der blev brugt på den personlige pleje og praktiske hjælp.
I samme periode steg den tid, som medarbejderne hver dag bruger på registrering og dokumentation. Det viser en tidligere undersøgelse blandt FOAs medlemmer.

Formanden for FOAs social- og sundhedssektor, Karen Stæhr, undrer sig over udviklingen.

”Det er besynderligt, at regeringen holder skåltaler om mindre dokumentation og bureaukrati, mens vi ser det modsatte,” siger hun.

Det er ikke lige gyldigt, hvor i landet man bor, når man skal have hjemmehjælp. FOAs beregninger, som baserer sig på tal fra Indenrigsministeriet, viser nemlig, at der er store geografiske forskelle på, om tendensen går mod mindre eller mere borgerkontakt.

Tendensen mod mindre kontakt er mest markant på Ærø, hvor borgerne i 2009 måtte nøjes med 24,5 procent mindre af medarbejdernes tid i forhold til i 2007. Derefter kommer Vallensbæk, hvor der bliver brugt 23,6 procent mindre af den samlede arbejdstid ude hos borgerne. Vordingborg er den kommune, hvor udviklingen mest markant går i den modsatte retning. Her går 21 procent mere af den samlede arbejdstid i 2009 til at pleje og hjælpe de ældre i forhold til i 2007.

”Jeg kan godt frygte, at en del af den tid, som personalet kunne bruge hos den enkelte borger drukner i ekstra registreringer. Jeg hører ofte fra vores medlemmer, at de skal registrere ting, bare fordi PDA’en kan, men de ved ikke, hvad oplysningerne skal bruges til,” siger Karen Stæhr.

Og udviklingen er et problem for både borgere og medarbejdere, mener Karen Stæhr.
”De ældre får ikke den hjælp, støtte og pleje, de har brug for, og medarbejderne får en stresset hverdag, hvor der ikke er tid til kerneopgaverne,” siger hun.

Kontaktinformation:

Sektorformand Karen Stæhr, telefon: 3063 7310

Mest Læste

Annonce