Borgmester anbefaler fælles-kommunalt whistleblower-kontor

Politik

07/03/2012 13:58

Nick Allentoft

Frederiksberg var den første kommune med en whistleblower-ordning. Nu foreslår 2. viceborgmester Katrine Lester (S) et fælleskommunalt whisteblower-kontor.

- Jeg ved ikke, hvad juraen siger, men det kunne være en idé, at kommunerne samlede det, fx i et fælleskommunalt whistleblower-kontor under KL. Ellers kunne flere mindre kommuner gå sammen, hvis det ikke skal være landsdækkende. Især i mindre kommuner er det jo sjældent, der vil komme sager. Men når de så kommer, er det vigtigt, at muligheden er der, siger Katrine Lester til KL.

På ganske få måneder er ordningen blevet en succes i Frederiksberg Kommune, forklarer Katrine Lester (S), som i sin tid stillede forslaget om en whistleblower-ordning i kommunen.

- Vi har 7000 medarbejdere, hvor det er promiller, der gør noget, de ikke må, så vi skal ikke lave et system, der mistænkeliggør alle medarbejderne. Men vi har behov for en stor værkstøjskasse til at bekæmpe snyd.

Offentlighedsloven
Ordningen i Frederiksberg Kommune kan ikke sidestilles med whistleblower-ordninger, som private virksomheder har. Af hensyn til offentlighedsloven kan data om kommunen ikke lægges et andet sted end hos kommunen. Sagerne behandles internt, men det er muligt at få hjælp udefra.

De ansatte kan anonymt enten at ringe, sende mail eller skrive breve, hvis de kender til sager om svindel.

- Men det skal ikke bruges som en sladderhank, hvor man kan fortælle, at man synes, kollegaen holder for lange rygepauser. Det her drejer sig om alvorlige overtrædelser af enten lovgivningen eller interne retningslinjer, siger Katrine Lester til KL.

Anonymiteten er det vigtigste ved ordningen, mener Katrine Lester. Personer, der har været utrygge ved at gå til folk i systemet. De har været glade for at kunne gå en omvej, hvor de kan gøre det anonymt.

- På trods af, at der er andre systemer til at bekæmpe snyd, har de ikke kunnet samle alt op, og her vil whistleblower-ordningen kunne samle det sidste op, og det synes jeg er vigtigt.

Hun fortæller dog, at hun gerne ser, at folk ikke henvender sig anonymt, eller at de oplyser en måde, de kan kontaktes på. Det vil lette arbejdet for dem, der sidder med sagen, at de kan gå tilbage for at få flere oplysninger.

Whistleblower-sag i Frederiksberg Kommune

Københavns Kommune er i gang med at indføre en whitleblower-ordning. Odense Kommune og andre kommuner overvejer det.

Reaktion på en sygdom
- Behovet for en whistleblowerordning er en reaktion på sygdom og en sådan ordning er i min bedste overbevisning symptombehandling med bivirkninger tilfølge. En af årsagerne er at samtidig med mange års forsøg på at skabe gode ledere i den offentlige sektor - er denne blevet stadig mere politiseret og resultatorienteret, siger Claus Staal, der siddder i Borgerrepræsentationen for SF, til DenOffentlige.

- Vi har derfor en række faktorer der presser medarbejdere til individuelt at sætte sig ud over de - "almindelige normer" for god embedsførelse og den samfundsansvarlige adfærd. Når vi samtidig i den offentlige/private sektor har den mest lukkede offentlighedstradition sammenlignet med de øvrige nordiske lande - så får vi nogle problemer.

Disse problemer har imidlertid nem adgang til offentligheden igennem både presse og netmedier og vil true virksomhederne i længden. Udslip fra virksomheder og Balancen er usund fordi virksomheder og offentlige myndigheder - en whistleblowerordning er en legalisering og beskyttelse af medarbejderne i den sammenhæng, mener Claus Staal.

- Jeg mener bestemt at det offentlige bør anvende de digitale muligheder for at krænge så meget information ud til fri søgning - samtidig bør vi måske arbejde videre med den gode virksomhedskultur og normer. Vi bør også stille et krav om at skabe mere åbenhed i private virksomheder.

Mest Læste

Annonce