Brian Mikkelsen: Vi skaber vækst gennem styrket konkurrence

11/04/2011 15:00

Nick Allentoft

Regeringen har i dag indgået aftale om Konkurrencepakken med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne. Med aftalen bliver der iværksat en lang række initiativer, der skal fremme konkurrencen og produktiviteten i den private og offentlige sektor.

Læs hele aftalen her

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen:

- Vi har i dag indgået en aftale om Konkurrencepakken, som skal bidrage til øget vækst. Øget konkurrence er god vækstmedicin, som vil styrke innovation og produktivitet herhjemme. Konkurrence sikrer bl.a. lavere priser, større udbud og bedre udnyttelse af ressourcerne. Pakken følger i øvrigt op på Vækstforums anbefalinger om øget konkurrence.


- Med Konkurrencepakken styrker vi konkurrencen i de sektorer, hvor det giver den største effekt. Det gælder byggeriet og i servicesektoren, som beskæftiger en stor del af arbejdsstyrken.
Vi styrker også konkurrencen i den offentlige sektor. Det offentlige forbrug er knap 30 pct. af BNP, og ved at skabe konkurrence om de offentlige opgaver sikrer vi, at opgaverne bliver løst bedst og billigst. Samtidig vil det give private virksomheder mulighed for at udnytte erhvervspotentialet i den offentlige sektor.


Konkurrencepakken indeholder dels helt konkrete forslag, der iværksættes her og nu, og dels skal der ses nærmere på, hvordan vi på andre områder konkret styrker konkurrencen. Allerede i denne Folketingssamling vil der blive fremsat 7 lovforslag og ændret en række bekendtgørelser mv. ikke mindst på byggeområdet. Samlet er der tale om et omfattende katalog med 40 initiativer, der vil styrke konkurrencen over en bred kam.

Mest Læste

Annonce