BUPL: Besparelser får forældre til at overveje private dagtilbud

23/09/2010 00:00

Nick Allentoft

Halvdelen af forældrene i ny undersøgelse overvejer at sætte børnene i en dyrere privat institution, hvis kommunale besparelser forringer deres nuværende tilbud. Knapt hver tredje forælder er parat til at give 500 kroner mere for en institutionsplads med mere personale. Hveranden forælder til børn i institution vil overveje at skifte til en privat daginstitution, hvis besparelser betyder en dårligere kvalitet af børnenes nuværende tilbud.

Det viser en interviewundersøgelse blandt 794 adspurgte forældre til børn i institution lavet af Epinion for pædagogernes fagforening BUPL.

SFs børneordfører Pernille Vigsø Bagge er bekymret over udviklingen og kalder undersøgelsens resultat 'skræmmende'.
»Jeg har det rigtigt dårligt med de private institutioner, det har SF i det hele taget, fordi de ikke har noget prisloft og kan sortere i børnene, og på den måde er vi godt i gang med at skabe A- og B-samfund i småbørnshøjde,« siger hun.

Regeringen vedtog i 2005 loven, der tillader private daginstitutioner.
Familieordfører for venstre Louise Schack Elholm ser positivt på, at forældrene benytter sig af muligheden for at vælge mellem offentlig og privat pasningstilbud.
»Hvis forældrene synes, deres børn har det bedre i et privat pasningstilbud i stedet for et offentligt, så vælger de det, og det synes jeg er fint,« siger hun.
I undersøgelsen svarer halvdelen af de 794 forældre, at de er villige til at betale 500 kroner mere for en institutionsplads, hvis det betyder mere personale til at tage sig af børnene.

Hvor stor en del af udgifterne til de kommunale daginstitutioner, som forældrene må betale, er fastsat af regeringen. Private daginstitutioner kan derimod selv vælge, hvor meget forældrene skal betale.
Siden private institutioner blev tilladt i 2005 er antallet vokset dramatisk fra år til. De seneste tal fra 2009 viser, at der er sket en tredobling af private institutioner på bare to år. I 2007 var der 56 private institutioner og i 2009, var tallet oppe på 146, ifølge Danmarks Statistik.

Læs forældreundersøgelsen.

Læs også pædagogernes svar.

Mest Læste

Annonce