Dansk Byggeri: Kommuner snyder sig til anlægs- og driftsopgaver

01/10/2010 11:02

Nick Allentoft

Kommuner bryder reglerne for kontrolbud ved udbud af entreprenøropgaver. Dermed udsætter de private virksomheder for ulige konkurrence.

Mange kommuner har stadig egne entreprenørafdelinger, der udfører forskellige anlægsarbejder og driftsopgaver, som reparationer og vedligeholdelse af veje, stier og spildevandsanlæg. Det giver ofte anledning til diskussioner om, hvem der kan lave disse arbejder bedst og billigst - kommunens egne entreprenørafdeling eller en privat entreprenørvirksomhed.

Nu har KPMG for Danske Anlægsentreprenører og Dansk Byggeri gennemført en analyse af kommunernes entreprenørvirksomhed, som afslører favorisering af egne entreprenørafdelinger.

I dag kan en kommune vælge at måle, hvor konkurrencedygtig dens egne entreprenørafdeling er. Det sker ved at udbyde en opgave blandt private entreprenører og selv afgive et kontrolbud. Der findes regler om kontrolbud, der skal sikre, at de private entreprenører konkurrerer med kommunens entreprenørafdeling på lige vilkår.

- Konkurrencen er følsom og kan til tider føre til beskyldninger om urent trav. Derfor har vi i Danske Anlægsentreprenører og Dansk Byggeri forsøgt at afdække, hvordan kommunerne rent faktisk udarbejder kontrolbud. Målet er at få ført diskussionen på et faktuelt grundlag, siger branchedirektør Niels Nielsen, Dansk Anlægsentreprenører.

Et stridspunkt har ofte været kommunernes mulighed for at belaste de private entreprenørers tilbud med omkostninger, som kommunen har og ikke på kort sigt kan slippe af med, hvis opgaven overdrages til en privat entreprenørvirksomhed. Denne mulighed benytter mange kommuner.

- På sin vis er det rimeligt, at en kommune kan indregne følgeomkostninger i sammenligningen. Men det belønner også kommuner, der køber mere og langt dyrere materiel end driftsøkonomisk optimalt for udførelsen af de kommunale opgaver. En sådan adfærd kan holde private entreprenører ude af det kommunale marked med øgede udgifter for kommunen som resultat, siger Niels Nielsen.

Reglerne om kontrolbud kræver, at kommunerne skal indregne indirekte omkostninger til egen entreprenørafdeling i form af eksempelvis lokaleudgifter, ledelse, afskrivninger, forrentning og tjenestemandspensioner. Men ingen af de indirekte omkostninger, som KPMG har spurgt til i analysen, indregnes af alle kommunerne i kontrolbuddene. Det er således kun hver tredje kommune, som indregner forrentning af drifts- og anlægskapital.

- Det dur ikke, fordi det betyder ulig konkurrence mellem de kommunale entreprenørafdelinger og de private entreprenører. Det giver også kommunerne et falsk billede, som giver indtryk af, at der er økonomiske fordele ved selv at have en entreprenørafdeling. Virkeligheden er måske en anden, slutter Niels Nielsen.

Mest Læste

Annonce