Danske dagtilbud ringere normeret end norske og svenske

22/11/2011 14:32

Nick Allentoft

Selvom regeringen lover 1500 flere ansatte i daginstitutionerne, er der stadig markant flere børn pr. voksen i de danske daginstitutioner end i både Norge og Sverige. FOA er glad for finanslovsaftalen om bedre normeringer, men betragter den kun som et første skridt.

Pædagogmedhjælpere og pædagoger i Danmark skal tage vare på en tredjedel flere børn end de ansatte skal i de norske daginstitutioner. Og også i Sverige er der markant færre børn pr. voksen, end der er i Danmark. Det viser en ny sammenlignende analyse af standarder og normeringer for dagtilbud i Danmark og i landene omkring os.

”Vi går og tror, at vi har verdens bedste daginstitutioner. Men den holder altså ikke helt stik længere,” siger Jakob Sølvhøj, der er formand for FOAs pædagogiske sektor.

Ser vi på den generelle bemanding, er der i Danmark cirka 32 procent flere børn pr. voksen i forhold til norske daginstitutioner og cirka 13 procent flere børn pr voksen i forhold til svenske institutioner. Så selvom regeringen nu har lovet 1500 ekstra medarbejdere i de danske daginstitutioner, så er der stadigvæk langt igen, hvis vi skal have den samme normering som i landene omkring os. Og det er ikke rimeligt, mener FOA.

”Undersøgelsen råber på, at politikerne bliver nødt til at forholde sig til, hvor mange børn vi kan putte ind i vores institutioner i forhold til den kvalitet, vi gerne vil tilbyde. 1500 ekstra voksne er et skridt i den rigtige retning. Men det er på tide, at vi i Danmark indfører grundnormeringer, så kommunerne ikke kan blive ved med at udhule normeringerne i daginstitutionerne, ” siger Jakob Sølvhøj.

FOA forslår, at der i daginstitutioner skal være en grundnormering på højst tre 0-2 årige børn pr. medarbejder, højst seks 3-5 årige børn og højst ti 6-10 årige børn pr. pædagogisk medarbejder. Den enkelte kommune skal efter FOAs forslag fortsat fastsætte normeringerne, men de skal som minimum leve op til den lovfastsatte grundnormering.

Sammenligningen mellem Danmark, Sverige og Norge er foretaget af Bureau 2000.

Kontaktinformation:

Sektorformand Jakob Sølvhøj, telefon: 2672 3182

Mest Læste

Annonce