Danske nationalparker som firstmovers

19/05/2011 12:48

Nick Allentoft

Som nogle af de eneste i verden sætter to danske nationalparker fokus på fødevarernes potentiale i nationalparker En ny analyse gennemført i regi af VER-DI, der er et tværnationalt Interreg IVA projekt, viser både stor opbakning og muligheder for at udvikle fødevarepotentialet i Nationalpark Mols Bjerge og den kommende Nationalpark Skjern Å.

Fødevarer som oplevelsestilbud

Ifølge analysen er de generelle markedstrends og forbrugerinteresser stærke argumenter for, at de to nationalparker, Mols Bjerge og Skjern Å, skal arbejde med fødevarer og fødevareproduktion og ikke mindst indtænke det som en del af deres oplevelsestilbud.

Erfaringer fra ind- og udland om lokale fødevareprojekter i beskyttede områder viser nemlig, at der er en stærkt stigende forbrugerinteresse omkring specialfødevarer og egnsprodukter, ligesom turister i høj grad efterspørger madoplevelser. Alligevel har nationalparker verden over indtil nu kun haft et beskedent fokus på fødevaredelen og betragtet det som noget sekundært i relation til oplevelser.

Lokal opbakning og erhvervsmæssig virketrang

En spørgeskemaundersøgelse blandt landmænd, fødevareproducenter og andre aktører i og omkring Nationalpark Mols Bjerge og Nationalpark Skjern Å viser, at der er lokal opbakning og vilje til at samarbejde for at udvikle parkernes fødevarepotentiale.

Hos størstedelen af de 400 virksomheder i de to nationalparker er der en betydelig erhvervsmæssig virketrang, og de ser positivt på mulighederne for at iværksætte projekter og aktiviteter for at udnytte potentialerne i nationalparkerne.

Analysen konkluderer, at der er solid grobund for både at udnytte det allerede eksisterende til at skabe fødevarerelaterede oplevelser samt for at skabe nye, økonomisk bæredygtige produkter og nicher i nationalparkerne.

Analysen er gennemført af Navigators og Advance/1 i regi af VER-DI, et tværnationalt Interreg IVA projekt, som ud over de to danske områder også omfatter aktører fra nationalparker og naturbeskyttelsesområder i Norge og Sverige.

Mest Læste

Annonce