Kommune bruger 350.000 kroner på en demenscafe, der skal have åbent to timer hver anden tirsdag.

Demenscafe hver anden uge for 350.000

Velfærd

10/11/2014 16:26

Nick Allentoft

Fredensborg Kommune har brugt 250.000 kroner på at indrette en demens-cafe, der skal have åbent hver anden tirsdag i to timer. Samtidig er afsat 100.000 årligt til driften af de i alt ca. 50 åbningstimer.

"Cafeen drives af midler fra regeringens ældrepulje. Der er givet 250.000 til indretningen af caféen og 100.000 til drift i år. Fra 2015 og frem er der 100.000 kroner til driften årligt."

Sådan lyder det faktuelle grundlag bag en pressemeddelelse fra Fredensborg Kommune. Pressemeddelelsen er udsendt i anledning af åbningsreception for en demenscafe for kommunens borgere og deres pårørende. Cafeen skal have åbent to timer hver anden uge.

Ifølge formand for kommunens social- og seniorudvalg skal cafeen først og fremmest give borgerne mulighed for at mødes om et hyggeligt og socialt samvær med andre i lignende situation.

"Det giver rum for en snak med udgangspunkt i hverdagen. Men planen er også, at caféen fx skal danne rammen om pårørendegrupper og for individuelle samtaler med demenskoordinatorerne om det, som bekymrer, glæder eller optager en helt aktuelt. Jeg glæder mig over, at vi nu med åbningen af en café, kan medvirke til at bryde den sociale isolation, som mange med demens og deres familier oplever”, siger formanden Hans Nissen ifølge pressemeddelelsen.  

Ifølge pressemeddelelsen skal cafeen løse et socialt problem for familier, der har demens tæt inde på livet. 

"Når man lever med en demenssygdom oplever mange familier, at de bliver mere og mere socialt isolerede. Familierne ophører ganske langsomt med at deltage i det åbne sociale liv ved fx ikke længere at gå på restaurant, cafe, til koncerter, tage på byture mm. I Fredensborg Kommune gør man nu noget ved problemet og åbner en café for borgere med demens og deres pårørende," fremgår det af pressemeddelelsen.

 

Mest Læste

Annonce