"En medicinsk spændetrøje": Kommuner bruger antipsykotisk medicin for at holde demente i ro
29/05/2022
Sundhed Medicinen er slet ikke beregnet til demente og øger dødeligheden med 35 procent. Alligevel bliver mere end hver fjerde demensramte plejehjemsbeboer fodret med antipsykotisk medicin for at undgå, at de bliver udadreagerende.
Effektiv drift sikrer flere muligheder i psykiatrien
04/04/2019
Social Psykiatri Plus investerer i udvikling af virksomheden, så den kan levere endnu bedre tilbud til kommuner og borgere.
Landsbyer for demente skyder op rundt i landet
07/10/2018
Velfærd Mens kommuner laver demenslandsbyer, så advarer Alzheimerforeningen mod at isolere de demente fra samfundet.
Ny lov åbner for tvangsbehandling af handicappede og demente
18/12/2017
Velfærd Ny lovgivning skal fra nytår sikre behandling til demente - og om nødvendigt med tvang.
Fuldmagt for fremtiden sikrer retten til selv at bestemme
30/08/2017
Velfærd Hvis man bliver ude af stand til selv at tage beslutninger, får pårørende fremover mulighed for at tage over.
Eksperter slår alarm: Ældre bedøves med farlig medicin
19/05/2016
Velfærd Ekspert efterlyser opbremsning i den udbredte brug af sløvende antipsykotisk medicin til urolige demente. Hvor meget demente udsættes for sundhedsfarlig antipsykotisk medicin afhænger af, hvor de bor henne i landet. Demensvenlige boliger kan erstatte medicin, siger sundhedsministeren.
Demenslandsbyer kan blive dansk fremtid
27/08/2015
Velfærd I Holland har man bygget en særlig "demenslandsby". Den inspirerer mange danske kommuner. Men der er mange veje at gå, påpeger kommuneforeningen KL.
Videnscenter: Næsten hver anden demensdiagnose er forkert
17/04/2016
Velfærd 40 procent af patienter under 65 år får stillet forkerte demensdiagnoser, og det bør ifølge patientforeninger løses ved at samle specialister på færre enheder. Personer, der ved en fejl diagnosticeres med demens, risikerer at blive mere syge, hvis de eksempelvis i forvejen lider af en depression.
Demenscafe hver anden uge for 350.000
10/11/2014
Velfærd Fredensborg Kommune har brugt 250.000 kroner på at indrette en demens-cafe, der skal have åbent hver anden tirsdag i to timer. Samtidig er afsat 100.000 årligt til driften af de i alt ca. 50 åbningstimer.
Enorme forskelle på antal plejeboliger i kommunerne
19/04/2017
Velfærd I København bor hver femte ældre over 80 år i plejebolig, mens det kun er hver 15. i f.eks. Syddjurs.
Sådan er 470 demens-millioner fordelt
15/12/2016
Politik Regeringen og satspuljepartierne er blevet enige om fordelingen af demenspuljen på 470 mio kroner. Hent aftalen her.
Fuldmagt for fremtiden sikrer retten til selv at bestemme
30/08/2017
Velfærd Hvis man bliver ude af stand til selv at tage beslutninger, får pårørende fremover mulighed for at tage over.
IMR: Demente skal kunne behandles uden samtykke
12/11/2013
Velfærd Institut for Menneskerettigheder sætter for første gang fokus på ældres rettigheder i ny rapport.
Demenspatienter venter over et halvt år på udredning
22/01/2014
Velfærd Ventetiden betyder, at patienterne ikke får den behandling, de har brug for, siger Alzheimerforeningen.
Plejehjem skal indrettes så de skaber tryghed for demente
04/12/2014
Velfærd 50 millioner kroner fra satspuljemidlerne skal gøre hverdagen tryggere for demente mennesker på plejehjem.
Ny rapport: Næsten tre gange så mange vil lide af demens i 2050
25/08/2015
Velfærd I 2050 vil 132 millioner mennesker leve med en demenssygdom ifølge World Alzheimer Report. Hent rapporten her.
Hospitaler vil have lov til at spore demente med GPS
26/02/2015
Politik Det er ikke tilladt for hospitalerne at sætte GPS på demente patienter, selvom patienterne risikerer at forvilde sig væk fra hospitalerne og udsætte sig selv for fare.
Ny forskning skaber debat om demensforventninger
21/08/2015
Velfærd Den procentvise andel af personer, der rammes af demens og Alzheimers har stabiliseret sig ifølge ny forskning
Kommuner glemmer demensboliger
23/01/2015
Velfærd Antallet af demensegnede plejeboliger i de danske kommuner har ikke rykket sig de seneste to år. Kun 6.000 ud af 46.000 plejeboliger er demensegnede på trods af, at to tredjedele af beboerne på et plejecenter er ramt af en grad af demens.
Krisehjælp skal forebygge sygedage
23/01/2015
Politik Demensalliancen har etableret en kriselinje til social- og sundhedspersonale for bl.a. at undgå for mange sygemeldinger blandt fagpersonalet på landets plejecentre. Det skriver Magasinet Pleje.

Pressemedelser

Seneste blogindlæg

Cases

Navnenoter