Det offentlige er guf for snydere

Ledelse

29/03/2012 12:51

Nick Allentoft

Juristeri og besværlige udbudsprocesser gør den offentlige sektor attraktiv for virksomheder, der snyder på vægtskålen. Mens den private sektor kan reagere prompte, når en leverandør tages i snyd, så trækkes den offentlige indkøber ind i et juridisk cirkus, der kan tage måneder og år.

Ekstreme forhold for medarbejdere, der er ansat til at gøre rent i offentlige bygninger. Det er de barske realiteter, som 3F har afsløret den seneste tid. Hård konkurrence og let adgang for underleverandører med en skidt moral har tegnet billedet af en beskidt rengøringsbranche, hvor prisen holdes lav ved brug af kriminelle underleverandører. Den offentlige sektor er ikke gået ram forbi, og respekterede kommuner som Gribskov og KL-næstformand Erik Fabrins egen Rudersdal har begge været gennem mediemøllen, fordi de bruger en leverandør, der er afsløret i snyd.

For to år siden handlede offentligt indkøb om vanvittige priser på agurker og ost til Københavns daginstitutioner. Den historie handlede om, at kommunens indkøb var sat i et system, der gav faste og høje priser, fordi alle leverandørernes omkostninger var indregnet i den enkelte fødevare. I dag er den sag historie, men den offentlige sektors udbudssystem er fortsat under pres.

Prompte reaktioner i den private sektor
Fagforeningen 3F har via sit medlemsblad afdækket uhyrlige forhold for rengøringspersonale i virksomheder, der enten direkte eller som underleverandører løser opgaver for offentlige og private kunder. I den private sektor har virksomheder som Berlingske Media og Hotel Crowne Plaza reageret prompte på afsløringer om, at deres rengøringsleverandør brugte medarbejdere, der var ansat sort.

- Vi har opsagt samarbejdet ene og alene af den grund, at ledelsen i Forende Service ikke entydigt har taget afstand fra de forhold, der er blevet påpeget hos nogle af deres underleverandører, fortalte direktør Allan L. Agerholm i den forbindelse til Fagbladet 3F.

Mens private virksomheder altså reagerer prompte er reaktionen anderledes hos de offentlige kunder. Således viste Rudersdal Kommune tålmodighed, da den stod med en række sager, hvor SKAT i august 2011 afslørede sort arbejde mens 3F i december blotlagde historien om fire rumænere der klagede over slavelignende forhold. Til Fagbladet 3F sagde skoledirektør, Henning Bach Christensen i februar 2012 om tålmodigheden med kommunens leverandør:

- Det må afhænge af forhandlingen med Forende Service. Der kan være rigtig mange udfald. Det er altid en mulighed at opsige kontrakten helt eller delvist.

Jura står i vejen
En af de væsentligste forskelle på den offentlige og private sektor er udbudsreglerne. Det kan derfor være nærliggende, at spørge, om offentige udbudsprocesser på op mod seks måneder fra start til indgåelse af kontrakt, er en forhindring, når leverandørerne snyder på vægten.

”Det er klart, at der er et juridisk aspekt i det her for offentlige myndigheder, fordi vi skal følge udbudsreglerne. Vi har brugt sagen til at være markant mere opmærksomme på de kontrakter vi indgår, så vores muligheder for at hælde en leverandør på porten bliver bedre, siger vicekommunaldirektør Claus Thykjær fra Gribskov Kommune.

Han fortæller, at der ligger en juridisk vurdering af kommunens kontrakt med Forenede Service til grund for, at man ikke kunne fyre leverandøren selvom snyd faktisk var bevist i en anden sag.

”I vores verden nytter det ikke, at det sker i en nabokommune.Vi skal kunne bevise snyd i direkte forbindelse med vores kontrakt, og det gør det klart vanskeligere at reagere på samme måde som private virksomheder. Men i forbindelse med vores egen konkrete sag har vi skrevet et brev til leverandøren, og på den måde sikret, at vilkårene er strammet,” fortæller Claus Thykjær.

Offentlige er påholdende
Formanden for de offentlige indkøbschefer, Tom Wienke bekræfter, at det er langt vanskeligere for det offentlige at reagere prompte på sager, hvor en leverandør snyder på vægten.

”Der er stor forskel på offentlig og privat her. Mens en privat kan hælde leverandøren ud og straks efter finde en ny, er vi tvunget til at være lidt mere påholdende. For det første, fordi det kan tage op mod et halvt år at lave et nyt udbud, og for det andet, fordi vi skal være 100 procent sikre i vores sag. Omvendt kan vi sikre os i kontrakterne, ved at at pålægge leverandøren udgiften for overgangen fra fyringen til en ny er valgt, hvis vi afslører misligholdelse. Vi kan altså pålægge den tidligere leverandør den ekstra omkostning, men så have beviserne i orden, og i øvrigt forvente, at leverandøren vil opfylde forpligtelsen, når han nu er smidt på porten, fortæller Tom Wienke.

Sådan beskriver Fagbladet 3F sin dækning af den beskidte rengøringsbranche
 

Den beskidte rengøring
Selv om de gør rent i skoler og børnehaver 12 timer om dagen, har de ikke nødvendigvis råd til mad. Fattige rumænske rengøringsfolk må i stedet rode i skraldespande og spise danske børns kasserede madpakker.
De rumænske rengøringsfolk får 3.700 kroner eller endnu mindre om måneden for at gøre rent i det offentlige.
Arbejdet udfører de for rengøringsgiganten Forenede Service eller som ansatte via deres underleverandører. Flere af rengøringsfolkene har slet ikke fået løn. Mange har fået frataget deres ID-papirer. I nogle af de værste sager er de også blevet udsat for trusler om vold. Tegnene på menneskehandel til tvangsarbejde i det offentlige er klare.
Fagbladet 3F har gennem længere tid afsløret de elendige arbejdsforhold på rengøringsområdet.

Læs mere i Fagbladet 3F

Mest Læste

Annonce