DLF uddeler 800 faktabreve til kommunalpolitikere

13/01/2012 11:15

Nick Allentoft

Formanden for Overenskomstudvalget i DLF opfordrer KL til at stå ved den arbejdstidsaftale, de selv har indgået. En nedslående oplevelse at høre KL' s ambitioner på vegne af folkeskolen – eller manglen på samme, fastslår han efter at have overværet paneldebat.

Det er vigtigt, at beslutningstagerne i kommunerne ikke kun får KL’s version af, hvad der er op og ned, når det kommer til fakta om lærernes arbejdstid.

Det fastslår Gordon Ørskov Madsen, formand for Overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening, på dagen, hvor KL har offentliggjort rapporten ”Effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid”.

Ambitionsniveauet er overraskende lavt og nedslående, konstater han med henvisning til det budskab, der blev leveret fra KL i forbindelse med torsdagens paneldebat om lærernes arbejdstid på kommunaløkonomisk forum.

”Det var en nedslående oplevelse. Det eneste, der blev jongleret rundt med, var udmeldinger om mere undervisning, men ikke hvordan der sikres kvalitet i undervisningen. Det lød som om, at der er fokus på en helt anden skole, end den vi har i dag. KL taler om, at vi kan bruge ressource bedre ud fra mantraet om én lærer, et fag. Hvis det er ambitionen, så synes jeg, at KL skal melde det klart ud. I så fald kommer det til at få store konsekvenser for kvaliteten af elevernes undervisning,” vurderer han.

800 breve delt ud
Ifølge KL’s formand Jan Trøjborg kan der frigøres langt flere undervisningstimer til eleverne eller undgås nedskæringer, hvis alle lærere f.eks. underviser én lektion mere om ugen. Det er Gordon Ørskov Madsen uenig i.

”Opgørelsen siger intet om, hvor der skal skæres, og hvordan det i så fald vil påvirke undervisningen,” siger Gordon Ørskov Madsen.

Derfor har han med hjælp fra Århus Lærerforening i dag delt 800 breve ud til deltagerne på Kommunaløkonomisk forum, som er KL’s årlige sammenkomst for den kommunale verdens øverste politikere og embedsmænd.

Med brevet følger en opgørelse, der helt konkret illustrerer, hvordan arbejdstiden fordeler sig, hvis en lærer underviser 25,5 lektioner om ugen med gennemsnitlig 20 elever i klassen.

Eksempelvis er der ifølge Danmarks Lærerforenings opgørelse to minutter pr. elev til at tilrettelægge, forberede, evaluere og følge op på undervisningen.

Værdiløs rapport
Aftalen om lærernes arbejdstid indebærer, at en lærer som udgangspunkt underviser 25,5 lektioner om ugen med små variationer fra kommune til kommune, understreger Gordon Ørskov Madsen.

”Underviser den enkelte lærer færre timer, er det fordi kommunalbestyrelsen har taget en beslutning om, at læreren skal løse andre opgaver. KL burde koncentrere sig om at tage et seriøst ansvar for prioriteringerne i folkeskolen, i stedet for at skyde løs på lærerne og undergrave den arbejdstidsaftale, de selv har indgået," siger Gordon Ørskov Madsen, som mener at KL´s rapport er værdiløs.

”Den forholder sig ikke til kvaliteten af undervisningen. Når der er forskelle i lærernes undervisningstimer skyldes det, at nogle kommuner prioriterer efteruddannelse af lærere, læsevejledning og skolebibliotekarer," fastslår han.

Formanden for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen havde allerede i december måned tilbudt at deltage i paneldebatten, som blandt andet havde professor Niels Egelund med på invitationslisten. Men KL vurderede ikke, at formandens tilstedeværelse var relevant.

Mest Læste

Annonce