DOK: Nyt netværk for offentlige kommunikatører

Ledelse

07/01/2014 14:11

Freja Eriksen

Kommunikation; både internt, eksternt og som en del af lederrollen, vil komme til at spille en stadig mere central rolle for medarbejdere i den offentlige sektor. Kravene til forståelse af medier, platforme og virkemidler vil blive skærpet, og der vil komme øget fokus på resultatmåling.

Derfor åbner Mediehuset DenOffentlige et nyt netværk for offentligt ansatte med ansvar for centrale kommunikationsopgaver: Det Offentlige Kommunikationsnetværk - DOK.

DOK tilbyder i 2014 blandt andet fire heldagsarrangementer, hvor medlemmerne får mulighed for at skærpe deres faglige kompetencer i et eksklusivt forum. Formålet er at dygtiggøre medlemmerne gennem undervisning af de dygtigste fagfolk og etablering af et stærkt videndelingsnetværk.

Hovedelementer for DOK bliver:

  • 4 heldags netværksmøder i 2014, med undervisning og oplæg fra nogle af de dygtigste bureauer, ledere og eksperter, der arbejder med kommunikation på højt niveau i og for den offentlige sektor.
  • Faciliteret LinkedIn-gruppe, der vil understøtte videndeling og netværk mellem møderne.
  • Et nøje sammensat netværk, hvor medlemmerne supplerer hinanden.

Mød bl.a. andre:

  • Peter Mose, forfatter og strategisk rådgiver i HEGELUND & MOSE
  • Benjamin Rud Elberth, ekspert i sociale medier, tidl. digital chef for Socialdemokraterne og nu digital chef for Geelmuyden.Kiese
  • Karen Lumholt, journalist, forfatter, underviser på DJH, kommunikationsrådgiver og politisk engageret
  • Karen Balling Radmer, kommunikationschef i Randers Kommune, der er blandt Danmarks dygtigst kommunikerende kommuner
  • Sophie Egede Schrøder, blogger, underviser og PR-rådgiver med erfaring fra Christiansborg og flere private virksomheder
  • Nick Allentoft, stifter og redaktør, Mediehuset DenOffentlige

DOK faciliteres af Søren Jensen, der har mange års erfaring som kommunikationschef for offentlige myndigheder og blogger om kommunikation og ledelse på DenOffentlige.dk

DOK-arrangementer i 2014

MARTS: SOCIALE STRATEGIER – TÆTTERE PÅ OG LÆNGERE UD

Selvom hovedparten af alle voksne danskere er på Facebook, Twitter og andre sociale medier, kæmper mange offentlige myndigheder stadig med at knække koden, der sikrer optimalt udbytte. Politiet og Skat er frontløbere, men også kommuner og regioner er godt i gang.

Digital ekspert med speciale i sociale medier Benjamin Rud fra Geelmuyden.Kiese er dagens underviser og vil fortælle, hvordan de digitale netværk og platforme kan indgå i kommunikationsstrategien og generere resultater både i form af tættere kontakt med borgerne og større gennemslagskraft.

Benjamin bliver suppleret og udfordret af repræsentanter for gode eksempler fra såvel den offentlige som private sektor. Mød bl.a. “Tal ordentligt”-bevægelsen, der drives af mobilselskabet Callme.

Vi vil også invitere en kommune og en statslig myndighed, der kan dele sine erfaringer med brugen af sociale medier.

MAJ: VELFÆRD OG EFFEKTIVISERING – KOMMUNIKATION PÅ EN BRÆNDENDE PLATFORM

De store reformprogrammer ruller over landet, og i én og samme bevægelse skal der både effektiviseres og skabes mere velfærd. Kommunikation skal indgå som et vitalt redskab, og bruges rigtigt.

Dagen vil være fokuseret på mulighederne for, gennem strategisk kommunikation, at lette implementeringen af reformer og højnelse af velfærden. Gennemgangen vil både inkludere den brede offentlige kommunikation og oplysning til borgere, samt redskaber til lokale ledere med konkrete ansvar og direkte borgerkontakt.

Mød Helene Bækmark fra Odense Kommune og hør om deres udfordringer og erfaringer med at kommunikere en turnaround på ældre- og handicapområdet.

Forfatter og kommunikationsrådgiver Peter Mose er underviser på dagen.

SEPTEMBER: DEN INTERNE FORTÆLLING SÆTTER STRATEGIEN I SPIL

Succesfuld implementering af reformer, strategier og mål står og falder med intern forståelse og effektuering. Målrettet kommunikation er et af de essentielle redskaber, hvis det skal lykkes.

Vi går i dybden med konkrete cases og ser på, hvordan formidling, form og sprog spiller en afgørende rolle i forbindelse med at skabe samklang og fællesskab omkring nye strategier og dermed understøtte de nødvendige forandringsprocesser.

Karen Lumholt, journalist, kommunikationsrådgiver og forfatter til bogen “Historier, der flytter mennesker” vil sammen med Karen Balling, kommunikationschef i Randers Kommune, stå for dagen.

DECEMBER: NYE DIGITALE STRATEGIER – NYE HISTORIER - NYE TIDER

Baseret på input og ideer fra medlemmerne samt erfaringerne fra de første møder programlægges årets sidste møde. Formålet er det samme, men ambitionsniveau og målretning skærpes.

Endeligt program med tid og sted for DOK-arrangementer offentliggøres ultimo januar. 

Der er et begrænset antal pladser i hvert netværk, og optagelse sker efter ansøgning. Kontakt projektleder Søren Jensen med en mail til [email protected] for at deltage. 

Alle ansøgere kommer på en lukket liste, hvorfra netværk etableres med 15-20 medlemmer, der supplerer hinanden optimalt.

Sted: Netværksmøderne afholdes fire forskellige geografiske steder i Danmark med let adgang til offentlig transport og parkering. 

 

Mest Læste

Annonce