Dom: Hemmelig tv-overvågning er ulovlig

12/07/2011 13:00

Nick Allentoft

Ifølge TV-avisen mener en række eksperter, at borgere lovligt kan foretage hemmelig tv-overvågning af ansatte i ældreplejen. I FOA undrer man sig over det synspunkt. En dom fra 2004 siger nemlig det stik modsatte.

På baggrund af en sag fra Struer kommune, hvor en ansat er stået frem og har fortalt om sin afskedigelse som følge af blandt andet mistanke om tyveri fra en ældre, citerede TV-Avisen i aftes en række eksperter for, at hemmelig tv-overvågning i eget hjem af ansatte i ældreplejen kan være lovlig.

Synspunktet overrasker FOA.

Tv-overvågningsloven blev ændret i 2000 som udløber af en sag, hvor en hemmeligt tv-overvåget social- og sundhedshjælper blev frikendt i Landsretten for tyveri fra en ældre.

”Efter vores opfattelse, så har både lovgiverne, myndighederne og retssystemet klart fastslået, at tv-overvågning af eget hjem, der også fungerer som arbejdsplads for ansatte i ældreplejen, kræver, at de ansatte informeres om opsætningen af tv-udstyr,” siger Dennis Kristensen, formand for FOA.

”Det fremgår direkte af forarbejdet til lovændringen, at eksempelvis ældreplejens ansatte under arbejde i den ældres eget hjem ”opnår samme retsbeskyttelse mod skjult tv-overvågning som den beskyttelse, der efter lovforslaget tilkommer ansatte på arbejdspladser i den offentlige eller private sektor”. Og to af de nuværende lovgivere – Venstre og Dansk Folkeparti – har meddelt, at de ønsker netop denne retsbeskyttelse fjernet, så der lovligt kan foretages hemmelig tv-overvågning.”

”På samme måde har Justitsministeriet og Datatilsynet i en vejledning til danskerne om tv-overvågning udtrykkeligt slået fast, at et privat hjem skal betragtes som arbejdsplads for ansatte, der fast eller mere regelmæssigt arbejder i hjemmet, og her står der direkte: Det betyder at oplysningspligten gælder. Det kan f.eks. være en hjemmehjælper, en hjemmesygeplejerske eller en (eventuelt fastboende) hushjælp”.

Og endelig nåede retssystemet frem til samme resultat i 2004, da Københavns Byret afsagde dom i en sag om tv-overvågning i en periode på 2 måneder på et københavnsk plejehjem, at da beboerens hjem på plejehjemmet ”er arbejdsplads for plejepersonalet, vil det ikke være lovligt, at foretage tv-overvågning af rummet, uden at det tilkendegives f.eks. ved skiltning”. Tv-overvågningen blev således underkendt og videobåndene konfiskeret, mens den tiltaltes straf bortfald på grund af sagens omstændigheder.

”Der er derfor for mig ingen tvivl, at retsstillingen i dag er helt klar. De ansatte skal simpelthen informeres, hvis borgere vælger at tv-overvåge dem.”

”Jeg er ikke jurist, og juristerne må selv afklare, om det kunne tænkes helt specielle situationer, hvor nødværge kunne berettige opsættelse af tv-overvågning eller kunne føre til bortfald af straf, men jeg må indrømme, at jeg har svært ved at forestille mig den akutte situation, som skal afværges, når det eksempelvis, som i sagen om tyveri fra en ældre i Solrød oplyses af en pårørende, at tv-overvågningen har omfattet alle, der 10 timer i døgnet gennem et par måneder har udført arbejde hos den ældre. I sådanne situationer må der være tid nok til at anmelde en mistanke om tyveri til politiet og overlade efterforskningen til denne myndighed,” siger Dennis Kristensen.

Mest Læste

Annonce